Podporte nás

Milí priatelia, podporovatelia! Aj v tomto roku môžete určiť, kam poputujú 2% Vami už zaplatených daní. Jednoduchým spôsobom tak môže urobiť každý, kto je zamestnaný alebo podniká a za obdobie minulého roka nejakú daň štátu odviedol.

Zámerom našej kampane je udržanie a rozvoj projektov na podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Projekty sú orientované na viaceré oblasti ich života – prepravu, morálnu a finančnú podporu talentov, aktívny oddych, zamestnanie, osobnú asistenciu, špecializované sociálne poradenstvo, vzdelávanie, rekondíciu, aj kultúrne vyžitie. Viac informácií nájdete v ďalších sekciách našej internetovej stránky.

Náhradné plnenie = výhodné riešenie pre každú organizáciu s 20 a viac zamestnancami