Podporte nás

Zámerom našej kampane je udržanie a rozvoj projektov na podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Projekty sú orientované na viaceré oblasti ich života – prepravu, morálnu a finančnú podporu talentov, aktívny oddych, zamestnanie, osobnú asistenciu, špecializované sociálne poradenstvo, vzdelávanie, rekondíciu, aj kultúrne vyžitie. Viac informácií nájdete v ďalších sekciách našej internetovej stránky.

Náhradné plnenie = výhodné riešenie pre každú organizáciu s 20 a viac zamestnancami