Klub priateľov

Klub priateľov

Hľadáme priateľov, hľadáme Vás!!!

ZÁMER...

Zámerom našej kampane je udržanie a rozvoj projektov na podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Projekty sú orientované na viaceré oblasti ich života – prepravu, morálnu a finančnú podporu talentov, aktívny oddych, zamestnanie, osobnú asistenciu, špecializované sociálne poradenstvo, vzdelávanie, rekondíciu, aj kultúrne vyžitie. Viac informácií nájdete v ďalších sekciách našej internetovej stránky.


CIEĽ...

Cieľom kampane je osloviť širokú verejnosť a získať priateľov, ľudí, ktorí budú dlhodobo finančne prispievať hoci aj malou sumou na realizáciu našich aktivít. Stanú sa tak členmi Klubu priateľov ZOM Prešov.

VÝHODY...

Členstvo v Klube priateľov ZOM Prešov prináša nasledujúce výhody:

  • Pomôžete hendikepovaným prekonať izoláciu, nájsť nový zmysel života a perspektívu.
  • Budete pozývaní na podujatia, ktoré organizujeme.
  • Každoročne dostanete Výročnú správu o našom hospodárení.
  • Podporou ušľachtilých aktivít získate zaslúžene dobrý pocit.

AKO POSTUPOVAŤ...

Je to jednoduché. Stačí nás kontaktovať emailom, telefonicky, alebo osobne v našej kancelárii. Môžete navrhnúť aj iné miesto nezáväzného stretnutia, 051/7701499, zompresov@zompresov.sk. Počas osobného stretnutia Vám detailne predstavíme náš tím, ciele a činnosť. V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše aktivity, podpíšeme spoločne darovaciu zmluvu. Zmluva obsahuje záväzok darcu prispievať ZOM Prešov pravidelne, každý mesiac, aspoň 4,- Eurá. Zároveň tým darca získa členstvo v Klube priateľov ZOM Prešov.

TRANSPARENTNOSŤ...

Všetky peniaze od darcov poputujú na samostatný bankový účet č. 0096 294 794 / 0900 určený len pre túto kampaň. Získané finančné prostriedky použijeme výlučne na dofinancovanie čiastočne stratových projektov, ktoré majú výrazný prínos pre zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, v súlade s našimi stanovami.

Na konci každého kalendárneho roka vyhodnotíme úspešnosť kampane a podrobné výsledky zverejníme vo Výročnej správe.

PRIDÁTE SA...?

Nepremárnite príležitosť podieľať sa na činnosti, pre ktorú možno sami nemáte čas, možno nemáte potrebné skúsenosti, alebo Vám chýbajú nástroje, kontakty a pod.. My to robiť vieme. A budeme radi, ak spojíme sily a každý z nás, podľa svojich reálnych možností, prispeje svojim malým dielom. Výsledok môže byť uchvacujúci, čo dokazuje aj naše mnohoročné úspešné pôsobenie v oblasti mnohostrannej podpory ľudí so zdravotným postihnutím.

Súbory na stiahnutie