O klube

O klube Športový klub Boccia ZOM Prešov založilo občianske združenie ZOM Prešov registráciou na Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov v septembri 2013. Cieľom a ambíciou klubu je napomáhať rozvoju paralympijského športu „Boccia“ hlavne na východnom Slovensku.

Chceme dať príležitosť a možnosť ľuďom s tým najťažším telesným postihnutím vykonávať športové aktivity. Vytvorili sme, a do budúcnosti chceme rozvíjať, tréningové podmienky, vyhľadávanie a nábor nových hráčov, školenia trénerov, asistentov a rozhodcov.

Zastupujeme členov nášho klubu v celoslovenských štruktúrach Boccie. Zabezpečujeme účasť hráčov a rozhodcov na celoslovenských podujatiach, ligových súťažiach, domácich aj medzinárodných turnajoch a reprezentačných akciách. Organizujeme vlastné podujatia, ligové kolá, súťažné i propagačné akcie.

Vďaka spolupráci s PKO Prešov trénujeme v Kultúrnom zariadení Šváby na Švábskej 27 v Prešove v pondelok a stredu od 10:00 - 14:00 hod.


Súbory na stiahnutie

Galéria