O nás

O nás
ZOM Prešov je dobrovoľné, mimovládne, neziskové, občianske združenie, ktoré má štatút chránenej dielne. Založili ho dňa 31. januára v roku 2000 sami členovia komunity. Riadia a pracujú v ňom ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľom a poslaním je snaha o dosiahnutie rovnakých príležitostí pri vzdelávaní, zamestnávaní, bývaní, doprave a všetkých ostatných súčastiach bežného života pre cieľovú skupinu, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Činnosť tvorí poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, bezbariérová preprava, pomoc pri hľadaní osobného asistenta, podpora zamestnávania, výtvarného a umeleckého talentu v Galérii Abilympiáda, publikačné aktivity, organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, vytváraníe podmienok pre šport, zastupovanie záujmov cieľovej skupiny pri legislatívnych iniciatívach a iné. Všetky aktivity organizácie smerujú k podpore samostatného a nezávislého života a vytváraniu bezbariérového životného prostredia (Indipendent living & Design for all).


Rozumieme potrebám našej cieľovej skupiny, do ktorej sami patríme. Predsedom a štatutárnym zástupcom združenia je Boris Klohna, podpredsedom Mgr. Matúš Grega.


Aj vy sa môžete rozhodnúť, a pridať sa k nám. Stante sa našim členom, priateľom, sympatizantom či podporovateľom! Pri našej činnosti sme odkázaní na porozumenie a podporu darcov a sponzorov.


Súbory na stiahnutie