ZOM Prešov, Neziskové, občianske združenie

Vážení priatelia, milí členovia...! Srdečne Vás pozývame na rekondičný pobyt ktorý organizuje naše občianske združenie ZOM Prešov v Alexandra Wellness Hoteli (www.awhotel.sk) v Liptovskom Jáne.

Telocvičňa ZŠ Mukačevská v Prešove bude dejiskom jednoho z najvýznamnejších športových podujatí v prešovskom regióne pre ľudí (športovcov) so zdravotným postihnutím. Počas víkendu 20.-21.5.2017 sa tu uskutoční ďalší zo série slovenských ligových turnajov (3. kolo) najvyššej, dlhodobej súťaže v paralympíjskom športe „boccia“ vo všetkých štyroch kategóriách jednotlivcov. Z poverenia Slovenského zväzu telesne postihnuých športovcov (ŠTK) ho usporiada domáci športový klub ZOM Prešov.

Úderom 14-tej hodiny sa, v priestoroch o.z. ZOM Prešov, v Galérii Abilympiáda na Masarykovej ulici, v pondelok 13. marca 2017, otvorila vernisáž kresleného humoru "Humoroterapia". Slávnostným prípitkom a úvodným príhovorom, zúčastnených hostí, privítali Peter Rázus (autor projektu a kurátor výstavy) a Boris Klohna (štatutár hostiteľského združenia).

Všetkým záujemcom o bocciu ponúkame jedinečnú a málo opakovateľnú možnosť urobiť si národnú klasifikáciu. Pokiaľ chce záujemca, športovec hrať bocciu na súťažnej úrovni, musí byť klasifikovaný a zaradený do jednej zo štyroch kategórii (BC1, BC2, BC3, BC4), a to podľa druhu a rozsahu svojho zdravotného postihnutia.

V utorok 8. 11. 2016 sa uskutočnilo športovo – spoločenské podujatie BOCCIA TURNAJ, ktorý sa konal v priestoroch Centra sociálnych služieb Vita vitalis, na Volgogradskej ulici v Prešove. Išlo o otvorený turnaj, teda podujatie pre všetkých a cieľom bolo propagovať bocciu ako šport pre ľudí s najťažším telesným postihnutím.