Prepravná služba

Prepravná služba

ZOM Prešov ponúka PREPRAVNÚ SLUŽBU pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov s nepriaznivým zdravotným stavom a poruchou mobility, ktorí nemôžu plne využívať prostriedky hromadnej dopravy za 0,15 € / km.

Objednávky na telefónnom čísle:  0905 / 172 533 , alebo 051 / 770 14 99, pondelok až piatok: 08.00 – 16.00 hod.

Ďalšie informácie:


Prepravná služba sa poskytuje podľa Zákona o sociálnych službách na základe žiadosti, preukázania posudku príslušného orgánu a uzavtvorenia zmluvy medzi klientom a poskytovateľom.

Prepravná služba sa poskytuje iba v pracovné dni v čase od 08:00 - 16:00 hod. Pokiaľ sa preprava, po dohode s vodičom, uskutočňuje v nepracovný deň, alebo čas, klient musí zaplatiť nadčasovú hodinu.

Prepravnú službu zabezpečujú špeciálne upravené vozidlá s nájazdovou rampou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky a vyškolený personál. Objem kilometrov uskutočnených prepravnou službou je obmedzený zmluvne dohodnutým počtom kilometrov a výškou účelovej dotácie.

Cenu za sociálnu službu upravuje Cenník poplatkov prepravných služieb, a to:


  • prepravné .................. 0,15 € / km

  • stojné ......................... 1,50 € / hod.

  • nadčas ....................... 1,50 € / hod.


Každá cesta sa ráta zo stanovišťa vozidla na Karpatskej ul. č. 18 v Prešove a späť na stanovište po skončení jazdy. Platba klienta za poskytnutú prepravnú službu sa uskutočňuje po skončení cesty priamo vodičovi vozidla.

Bezbariérovú prepravu špeciálne upravenými vozidlami možu využívať aj klienti "bez zmluvy", partnerské subjekty, organizácie a ostatní objednávatelia za ceny:

 

  • prepravné .................. 0,50 € / km

  • stojné ......................... 5,00 € / hod.

  • nadčas ....................... 5,00 € / hod.


Táto ponuka slúži zároveň aj ako cenník platný od 01.04.2012 schválený uznesením Výboru ZOM Prešov č. 01/2012 zo dňa 28.02.2012.


Prepravnú službu ZOM Prešov finančne podporuje:

Súbory na stiahnutie

Galéria