Prepravná služba

Prepravná služba

ZOM Prešov ponúka PREPRAVNÚ SLUŽBU prevažne pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a poruchou mobility, ktorí nemôžu plne využívať prostriedky hromadnej dopravy.

Objednávky na telefónnom čísle 051 / 770 14 99.

Ďalšie informácie:


Prepravná služba sa poskytuje po dohode iba v pracovné dni. Pokiaľ sa preprava uskutočňuje v nepracovný deň, alebo čas, klient musí zaplatiť nadčasovú hodinu.

Prepravnú službu zabezpečujú špeciálne upravené vozidlá s nájazdovou rampou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky. 

Každá cesta sa ráta zo stanovišťa vozidla na Karpatskej ul. č. 18 v Prešove a späť na stanovište po skončení jazdy. Platba klienta za poskytnutú prepravnú službu sa uskutočňuje po skončení cesty priamo vodičovi vozidla.

Bezbariérovú prepravu špeciálne upravenými vozidlami možu využívať ZTP osoby, partnerské subjekty, organizácie a ostatní objednávatelia za ceny:

 

  • prepravné .................. 0,50 € / km

  • stojné ......................... 5,00 € / hod.

  • nadčas ........................ 5,00 € / hod.


Táto ponuka slúži zároveň aj ako cenník platný od 01.04.2012 schválený uznesením Výboru ZOM Prešov č. 01/2012 zo dňa 28.02.2012.


Prepravnú službu ZOM Prešov finančne podporuje:

Súbory na stiahnutie

Galéria