ZOM Prešov, Neziskové, občianske združenie

Milí priatelia, podporovatelia! Aj v tomto roku môžete určiť, kam poputujú 2% Vami už zaplatených daní. Jednoduchým spôsobom tak môže urobiť každý, kto je zamestnaný alebo podniká a za obdobie minulého roka nejakú daň odviedol. Celý proces je naozaj veľmi jednoduchý a Vás to nestojí, okrem ochoty, priazne a dobrého pocitu, prakticky nič.

Občianske združenie ZOM Prešov znova pripravilo pre svojich členov a ostatných záujemcov z radov ľudí s telesným postihnutím celoslovenské športové hry, rekondičný pobyt a boccia kemp pre mládež.

„Vitajte na tejto veľkej mega šou“! Touto výstižnou vetou privítal 1. mája 2024 v hracej miestnosti prešovskej bezbariérovej Galérii Možností asi päťdesiat prítomných hráčov, priaznivcov, doprovodu a pozvaných na úvod 12. ročníka motivátor a predseda ZOM Prešov Boris Klohna. Poprial šachistom veľa úspechov v turnaji a ostatným príjemné prežitie tejto šou.

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ sme realizovali s podporou Mesta Prešov. Určený bol na sociálnu rehabilitáciu ľudí s ťažkým telesným postihnutím, a to prostredníctvom športových aktivít v paralympijskom športe boccia.

V dňoch 15. až 20. júna 2023 sa v športovej hale Alexandra Wellness Hotel*** v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už 7. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov, párov a tímov v paralympijskom športe boccia – Boccia Tatra Cup 2023.