XXXV. Športové hry a rekondičný pobyt - ŠÍRAVA 2015

XXXV. Športové hry a rekondičný pobyt - ŠÍRAVA 2015

Účastníci z celého Slovenska, doslova od Bratislavy až po Humenné, stretli sa spoločne na v poradí už XXXV. Športových hrách mládeže s telesným postihnutím a na ne nadväzujúcom rekondičnom pobyte, ktoré sa konali v dňoch 17.-25.7.2015 v hoteli Chemes v stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave. Hlavným usporiadateom akcie bolo občianske združenie ZOM Prešov v spolupráci s Ideálnou mládežníckou aktivitou.

Tradícia organizovania týchto športových hier siaha až do 80-tych rokov minulého storočia. Usporadúvali sa v rámci činnosti a štruktúr bývalého „Zväzu invalidov“. Novodobú históriu, od ich 13-teho ročníka, má na starosti súčasná garniúra samostatnej organizácie ZOM Prešov. V minulosti sa hry konali v prešovských Kúpeľoch Išľa, Autocampigu Dubina v Chminianskej Novej Vsi, ATC Chatová osada v Jasove pri Košiciach, RZ Dobranská zátoka na Domaši, až po súčasný areál hotela Chemes na Zemplínskej Šírave.

Súťažilo sa tentoraz v boccii, streľbe zo vzduchovky, šípkach. Cieľom a zámerom podujatia bolo pritiahnuť ľudí so zdravotným postihnutím k pravidelnému športovaniu, ako k jednej z možností sbarealizácie, predstaviť aj rôzne iné druhy športu, propagovať zdravý životný štýl, ako aj umožniť stretnutie, zoznámenie sa a prípadnú, vzájomnú výmenu skúseností.

Aktivity sa konali v príjemnom a bariérovo priaznivom prostredí hotela Chemes, vo vrcholiacej letnej sezóne, ktorá ponúkala možnosť využitia všetkého, čo ponúka známa a obľúbená rekreačná oblasť Zemplínska Šírava. (bk)

Súbory na stiahnutie

Galéria