Výročná členská schôdza ZOM Prešov v roku 2016

Výročná členská schôdza ZOM Prešov v roku 2016

Vo vlastných priestoroch združenia, v Galérii Abilympiáda na Masarykovej ulici v Prešove sa v piatok 3. júna 2016 od 14:00 hodiny konala každoročná „Výročná členská schôdza“ o.z. ZOM Prešov.

Prítomní členovia sa oboznámili a postupne schválili správu o činnosti a hospodárení združenia za rok 2015, plán činnosti na rok 2016, zvolili orgány združenia, prijali potrebné uznesenia a mali možnosť predniesť svoje návrhy a všeobecne sa vyjadriť v diskusii.

Predsedom združenia bol aj na ďalšie obdobie zvolený Boris Klohna a jeho zástupcom a podpredsedom Mgr. Matúš Grega. Aktuálne „Uznesenie“, ako aj kompletnú „Výročnú správu“ si môžete prezrieť v nižšie priložených súboroch.

Po ukončení oficiálnej časti sa všetci prítomní zúčastnili spoločnej „grilovačky“, ktorá sa konala na terase galérie. Okrem chutného pohostenia sa tu uskutočnili mnohé, milé stretnutia a priateľské rozhovory. Členovia združenia sa tu mohli stretnúť s pracovníkmi, dobrovoľníkmi aj partnermi, ktorí celoročne pomáhajú a zúčastňujú sa na každodenných aktivitách. Vo večerných hodinách sa všetci rozišli do svojich domovov. (bk)

Súbory na stiahnutie