Výročná členská schôdza ZOM Prešov 2015

Výročná členská schôdza ZOM Prešov 2015

Za početnej účasti členov ZOM Prešov konala sa, v piatok 3.7.2015 vo vlastných priestoroch združenia v Galérii Abilympiáda na Masarykovej ulici číslo 20 v Prešove, každoročná Výročná členská schôdza.

Na programe bola správa o činnosti a hospodárení ZOM Prešov za rok 2014, plán činnosti na ďalšie, budúce obdobie, ako aj voľba zástupcov do orgánov združenia. Za predsedu bol opätovne zvolený Boris Klohna a za jeho zástupcu a podpredsedu Mgr. Matúš Grega. Výstupným dokumentom je uznesenie v priloženom súbore nižšie.

Na tomto stretnutí si mohli členovia vyrovnať členské príspevky, ako aj v diskusii dostať odpovede na otázky, vyjadriť svoje pripomienky a názory. Po ukončení schôdze sa všetci spoločne zúčastnili pohostenia vo forme grilovačky a napokon viacerí zotrvali v neformálnych priateľských rozhovoroch až do neskorého večera. (bk)
 

Súbory na stiahnutie

Galéria