Výročná členská schôdza ZOM Prešov

Výročná členská schôdza ZOM Prešov

Pravidelné stretnutie najvyššieho orgánu združenia „Výročná členská schôdza ZOM Prešov“ sa v tomto roku konala v piatok 30.6.2017 so začiatkom o 14:00 hod. vo vlastných priestoroch združenia v Galérii Abilympiáda na Masarykovej ulici v Prešove.

Prítomní členovia sa podrobne oboznámili a schválili správu o činnosti a hospodárení za rok 2016, plán činnosti, ako aj výkonné orgány pre ďalšie nasledujúce obdobie. Za predsedu združenia bol zvolený Boris Klohna a jeho zástupcom Mgr. Matúš Grega.

Po skončení oficiálneho programu schôdze sa členovia zúčastnili spoločnej grilovačky, kde sa pri chutnom pohostení mohli neformálne porozprávať a zabaviť. (bk)