Výročná členská schôdza ZOM Prešov 2019

Výročná členská schôdza ZOM Prešov 2019

Vážení členovia ZOM Prešov, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. mája 2019, so začiatkom o 14.00 hod., v priestoroch ZOM Prešov, Galéria Abilympiáda na Masarykovej 20 (areál bývalých vojenských kasární) v Prešove.

Program schôdze:

  1. Správa o činnosti a hospodárení ZOM Prešov za rok 2018
  2. Plán činnosti na rok 2019
  3. Návrhy orgánov a dokumentov združenia
  4. Uznesenie
  5. Rôzne


Na členskej schôdzi si súčasne môžete uhradiť členské príspevky za rok 2019, vo výške 5,00 EUR. Po skončení VČS bude nasledovať „grilovačka“. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti a tešíme sa na Vás!

Súbory na stiahnutie