Výročná členská schôdza ZOM Prešov

Výročná členská schôdza ZOM Prešov

V piatok, 6. júna 2014 od 13:00 hod., sa v prešovskej bezbariérovej Galérii Abilympiáda konala Výročná členská schôdza občianskeho združenia ZOM Prešov. Jej súčasťou bola aj tradične netradičná Vernisáž pri grile...

Počas schôdze prítomní členovia schválili nasledujúce dokumenty:
 

1. Správa o činnosti ZOM Prešov za rok 2013
2. Správa o hospodárení ZOM Prešov za rok 2013
3. Plán činnosti na rok 2014
4. Uznesenie

Predsedom bol opätovne zvolený Boris Klohna a jeho zástupcom zostal Mgr. Matúš Grega. Ostatné orgány združenia ostali taktiež v pôvodnom zložení.

Po skončení oficiálneho programu schôdze akcia pokračovala, ako každý rok, Vernisážou pri grile. Je to zaujímavé spojenie kulinárskeho a výtvarného umenia, kedy môžu návštevníci galérie vychutnávať grilované špeciality obklopení umením všetkého druhu. Posledný účastník opúšťal galériu v neskorých večerných hodinách, posilnený dobrým jedlom aj rozhovormi v kruhu priateľov.

V súčasnosti Galéria Abilympiáda hostí dočasnú výstavu Spojenej školy internátnej v Prešove s názvom 13. komnata – Môj sen. Ide o diela detí s kombinovaným zdravotným postihnutím, ktorí navštevujú školu v susedstve galérie. Výstava potrvá do konca augusta 2014. Všetci ste pozvaní...

Najbližšou hromadnou akciou združenia bude integračný a rekreačný turnaj Boccia Open 2014. Uskutoční sa vo štvrtok, 17. júla 2014, v tréningovom centre nášho športového klubu Boccia ZOM Prešov – v bezbariérových priestoroch prešovského kultúrneho zariadenia PKO Šváby. Turnaj je otvorený každému, bez ohľadu na vek, pohlavie, či zdravotný stav. Príďte si zahrať, alebo aspoň povzbudzovať. Tešíme sa na Vás...

Galéria