Stretnutie s Tiborom Köbölom

Stretnutie s Tiborom Köbölom

Všetkých zainteresovaných záujemcov pozývame za stretnutie s Mgr. Tiborom Köbölom členom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím „poradného orgánu Vlády SR“ na tému pripravovaných zákonov a možností, ako môže verejnosť zasiahnuť do ich podoby.

Všetkých zainteresovaných záujemcov pozývame za stretnutie s Mgr. Tiborom Köbölom členom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím „poradného orgánu Vlády SR“ na tému pripravovaných zákonov a možností, ako môže verejnosť zasiahnuť do ich podoby.

Ďalšie okruhy tém:

Praktické otázky o tom, čo má priamy vplyv na život ľudí so ZP a ich pomocníkov, rodiny a pod.

Význam existencie Výboru pre osoby so ZP, ako poradného orgánu vlády - ako aj význam členstva v tomto poradnom orgáne.

Predstavenie obsahu chystanej novelizácie - prehľad

Informácie o práci pracovnej skupiny, ktorá pracovala na tejto novele a predstavenie reálnych možností členov pracovnej skupiny na ovplyvnenie znenia novelizácie.

Informácie o možnosti, ako ovplyvniť podobu návrhu novelizácie zákona.

Kedy bude ďalšia novelizácia zákona o kompenzáciách a čo môže byť jej obsahom.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 16.8.2017 o 14:00 hod. v priestoroch o.z. ZOM Prešov (Galéria Abilympiáda) na Masarykovej 20 v Prešove.

Boris Klohna - ZOM Prešov