Stretnutie s Tiborom Köbölom

Stretnutie s Tiborom Köbölom

V stredu 16.8.2017 sa v priestoroch ZOM Prešov na Masarykovej ulici v Prešove uskutočnilo pracovné stretnutie s Mgr. Tiborom Köbölom, členom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím „poradného orgánu Vlády SR“ na tému pripravovaných zákonov.

Zúčastnili sa ho zainteresovaní záujemcovia z organizácií DK ZPDM Košice, M.A.J. Košice, ZOM Prešov a CSS Vita Vitalis Prešov. Diskutovalo sa hlavne o pripravovaných zákonoch, ako aj o možnostiach verejnosti zasiahnuť do ich podoby. Medzi dalšie okruhy tém patrili praktické otázky o tom, čo má priamy vplyv na život ľudí so ZP, ich pomocníkov, rodiny a pod., či aký je význam existencie Výboru pre osoby so ZP ako poradného orgánu vlády, ako aj význam členstva v tomto poradnom orgáne.

Došlo aj k predstaveniu obsahu chystanej novelizácie zákona o kompenzáciách. Prítomným boli poskytuté informácie o práci skupiny, ktorá pracovala na tejto novele, vysvetlené reálne možnosti jej členov na ovplyvnenie znenia, obsahu, podoby a prípadného termínu jej prijatia.

Stretnutie sa nieslo v príjemnej a konštruktívnej atmosfére a účastníci sa napokon rozišli v trpkej nádeji, že ak sa situácia nemá zlepšiť, nech sa aspoň nezhoršuje. (BK)