Športové aktivity ľudí s telesným postihnutím v roku 2022 opäť aj s podporou Mesta Prešov.

Športové aktivity ľudí s telesným postihnutím v roku 2022 opäť aj s podporou Mesta Prešov.

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ sme realizovali s podporou Mesta Prešov. Určený bol na športové aktivity pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím v paralympijskom športe boccia.

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ sme realizovali s podporou Mesta Prešov. Určený bol na športové aktivity pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím v paralympijskom športe boccia.

Zorganizovali sme pravidelné tréningy pre našich už registrovaných športovcov, ako aj motivačné stretnutia pre nových záujemcov. Pravidelným tréningom sa zlepšili ich športové zručnosti.

Pripravili sme tiež už 12. ročník obľúbenej „Šarišskej šachovej šou“, ktorá sa konala 21.5.2022. Išlo o otvorený integračný šachový turnaj pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj ľudí bez postihnutia. Zúčastnilo sa ho 20 hráčov.

Počas 2 víkendov v júni 2022 sme na ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove zorganizovali BOCCIA LIGU – 2. ligové kolo celoslovenskej súťaže v boccii. Zúčastnilo sa celkovo približne 80 ľudí (hráči, asistenti, rozhodcovia, časomerači, dobrovoľníci, fanúšikovia, organizátori).

Naši športovci sa zúčastnili aj kompletnej slovenskej boccia ligy (3 kolá), zavŕšením ktorej boli Majstrovstvá Slovenska v boccii, ktorá sa konali v Bratislave. Naši športovci tam dosiahli opäť výborné výsledky.

Cieľom projektu „Aj ty môžeš byť víťaz“ bolo motivovať ľudí s postihnutím k sebarealizácii v športe a ponúknuť priestor na nové zážitky, rozvoj zručností a nové kontakty.

Aktivity projektu prebiehali vo vlastných priestoroch tréningového centra ZOM Prešov na Masarykovej 20 v Prešove a na ZŠ Námestie Kráľovnej Pokoja.

Dotácia MsÚ Prešov nám pomohla pokryť časť nákladov na športové náradie – boccia lopty a rampy potrebné na tréning.

Celkové náklady na projekt boli vo výške 4.000 EUR. Ďakujeme za podporu.

PROJEKT BOL PODPORENÝ MESTOM PREŠOV sumou 303 EUR.

 

Súbory na stiahnutie

Galéria