Športovci ŠK ZOM Prešov budú mať svoj vlastný kurt

Športovci ŠK ZOM Prešov budú mať svoj vlastný kurt

Aj vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja v programe „Šport“, v podprograme „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakter„ sme v roku 2017 dobudovali a zrekonštruovali nové priestory, v ktorých zriadime „Bocccia Akadémiu – motivačné a tréningové, športové centrum pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím.

Od roku 2013 prevádzkujeme športový klub zameraný na bocciu, ktorý je jediným svojho druhu na východnom Slovensku. Naši členovia, športovci reprezentujú svoj klub, mesto i kraj. Aktivity, ako sú tréningy, motivačné stretnutia, kurzy rozhodcov a dobrovoľníkov, nábor nových záujemcov, prezentačné aktivity a dlhodobá práca s deťmi a mládežou s ťažkým telesným postihnutím, si vyžadovali bezbariérové priestory. Vybudovali sme ich vo vlastných priestoroch na Masarykovej 20 v Prešove a budú slúžiť ako tréningové centrum a multifunkčný priestor na prezentácie, stretávanie sa, a ostatnú činnosť. V priestoroch zriadime plnohodnotný boccia kurt o rozmeroch 12,5 x 6 m a ostatné potrebné zázemie.

V rámci dotácie PSK sme zrekonštruovali podlahu (izolácia polystyrénom + vinylový povrch) a vymenili okná. Ostatné rekonštrukčné a stavebné práce boli zamerané na interiér (stierky, izolácie), kúrenie (radiátory, rozvody tepla), elektrické siete (rozvody, svietidlá).

Boccia prináša človeku s ťažkým telesným postihnutím sebarealizáciu, nové zručnosti, kontakty a naplnenie. Pre plnohodnotné fungovanie človeka je potrebné realizovať sa v rôznych oblastiach, teda aj v športe. Boccii sa môžu venovať ľudia, ktorý sa nemôžu uplatniť v žiadnom inom športe. Každý šport prináša emóciu, vyžaduje si tréning, dobré technické podmienky, vybavenie a športový materiál. Boccia v Prešovskom kraji teraz má svoje zázemie a dobré podmienky pre ďalší rozvoj.

Podarilo sa naplniť cieľ projektu, ktorým bolo ponúknuť komunite, a verejnosti bezbariérový priestor na realizáciu tréningových a komunitných aktivít, na prezentáciu boccie a podujatia nielen pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. V boccia akadémii sa budeme pravidelne stretávať, trénovať, motivovať deti a mládež, organizovať turnaje a podujatia pre komunitu, ale aj širokú verejnosť. (mg)

Galéria