Spoločnosť SK-NIC podporila náš projekt „IT MOŽNOSTI”

Spoločnosť SK-NIC podporila náš projekt „IT MOŽNOSTI”

Krédo: „Moderné informačné technológie búrajú bariéry, ak ich dokážeme účelne a bezpečne využívať.”

S týmto krédom sme sa púšťali do práce na našom projekte „IT MOŽNOSTI”, keď sme sa v marci rozhodli reagovať na výzvu Fondu SK-NIC. A naša snaha priniesla svoje ovocie... Spoločnosť SK-NIC, správca domény .sk, rozdelila v rámci výzvy Fondu SK-NIC pre veľké projekty 2020 sumu 300 000 eur medzi 13 úspešných, z celkového počtu 144 podaných IT projektov z celého Slovenska. Náš projekt ohodnotila v rámci výzvy ako 6. najlepší a podporila ho sumou 23 812 eur.

https://sk-nic.sk/fond/2020-vyzva-pre-velke-projekty/

Zámerom projektu „IT MOŽNOSTI” je sprístupniť internet a moderné informačno - komunikačné technológie ľuďom, ktorým buď chýba prístup ku kvalitnému internetu, alebo im chýbajú vedomosti o možnostiach jeho využívania, či potrebné praktické zručnosti. Cieľom je naučiť ich internet účelne a bezpečne využívať vo svojom každodennom živote.

V rámci realizácie projektu sa už teraz môžete tešiť na:

1)  Prvú bezbariérovú „IT Galériu” v regióne - moderná internetová učebňa v priestoroch bezbariérovej Galérie Abilympiáda, ktorá bude zároveň  slúžiť ľuďom zo znevýhodnených skupín ako bezplatná bezbariérová obdoba „internetovej kaviarne” - Termín uvedenia do prevádzky: január 2021

2)  IT kurz „MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA INTERNETU V KAŽDODENNOM ŽIVOTE” - bezplatný praktický kurz základnej internetovej gramotnosti, určený pre úplných začiatočníkov na internete, ale aj všetkých, ktorí sa potrebujú zdokonaliť - zdravotne postihnutých aj zdravých bez ohľadu na vek a vzdelanie, zameraný na získanie základných vedomostí a praktických zručností v oblasti každodenného účelného a bezpečného využívania internetu - Termín realizácie: január - jún 2021

3)  IT kurz „ MOŽNOSTI PUBLIKOVANIA NA INTERNETE” - bezplatný praktický kurz, určený pre pokročilých záujemcov zo znevýhodnených skupín (zdravotne postihnutí, seniori, sociálne znevýhodnení, nezamestnaní,...), zameraný na získanie užitočných vedomostí a praktických zručností v oblasti publikovania na internete - Termín realizácie: september 2021 - február 2022

4)  Internetový portál „MOŽNOSTI” o možnostiach pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov - nový nezávislý celoslovenský IT portál, na tvorbe a správe ktorého sa budú podieľať členovia stáleho redakčného tímu - ľudia so zdravotným postihnutím a seniori s centrálou v „IT Galérii”, ale aj externí prispievatelia z celého Slovenska - Termín uvedenia do prevádzky: január - február 2022

Viac informácií o „IT Galérii” a pripravovanom IT kurze pre začiatočníkov sa dozviete už čoskoro. Podrobnosti k jednotlivým aktivitám projektu budeme zverejňovať priebežne na našom webe, FB, aj prostredníctvom partnerských organizácií a verejných regionálnych médií. ĎAKUJEME SPOLOČNOSTI SK-NIC ZA PODPORU.

https://sk-nic.sk/fond/2020-vyzva-pre-velke-projekty/it-moznosti/

Súbory na stiahnutie

Galéria