Šarišská šachová šou pod strechou firmy Expodom

Šarišská šachová šou pod strechou firmy Expodom

V utorok 1. mája 2018 sa v priestoroch Galérie Abilympáda na Masarykovej ul. v Prešove stretli šachisti na tradičnej Šarišskej šachovej šou, ktorej sa zúčastnilo 19 malých aj veľkých hráčov takmer z celého Slovenska. Podujatie spoluorganizovalo občianske združenie ZOM Prešov.

Súčasťou akcie bolo aj varenie tradičného guláša na otvorenom priestranstve, kde sme za slnečného počasia veľmi ocenili príjemný chládok pod rýchlo rozkladacím záhradným stanom spoločnosti Expodom, ktorá nám ho poskytla zdarma. Stánok pomôže pri kultúrnych a športových podujatiach nášho združenia, týmto spoločnosti Expodom ešte raz srdečne ďakujeme.

Celkové končené poradie ŠŠŠ Prešov 2018

1.  Milan Pacher - 4,5
2.  Juraj Zavarský - 4
3.  Štefan Belák - 4
4.  Nikola Konkoľová - 3,5
5.  Daniel Petruš - 3
6.  Anton Zicho - 3
7.  Michal Sleziak - 3
8.  Peter Ptáček - 3
9.  Rastislav Kurilák - 2,5
10. Ján Špirka - 2,5
11. Marián Klimčo - 2,5
12. Emil Konkoľ - 2
13. Miroslav Petruš - 2
14. Libey Yorke - 2
15. Filip Martinek - 2
16. Rastislav Sabatula - 1,5
17. Štefan Kristán - 1
18. Ilona Sleziaková - 1
19. Filip Popík - 0

Konečné poradie – vozičkári

1. Rastislav  Kurilák
2. Marián Klimčo
3. Štefan Kristián

Konečné poradie – ženy

1. Nikola Konkoľová
2. Libey York
3. Ilona Sleziaková

Konečné poradie – žiaci

1. Daniel Petruš
2. Richard Sleziak
3. Libey Yorke
4. Filip Martinek
5. Filip Popík

Hlavný rozhodca: Ing. Emil Konkoľ

Galéria