Šarišská šachová šou pod strechou firmy Expodom

Šarišská šachová šou pod strechou firmy Expodom

V utorok 1. mája 2018 sa v priestoroch Galérie Abilympáda na Masarykovej ul. v Prešove stretli šachisti na tradičnej Šarišskej šachovej šou, ktorej sa zúčastnilo 18 malých aj veľkých hráčov takmer z celého Slovenska. Podujatie spoluorganizovalo občianske združenie ZOM Prešov.

Súčasťou akcie bolo aj varenie tradičného guláša na otvorenom priestranstve, kde sme za slnečného počasia veľmi ocenili príjemný chládok pod rýchlo rozkladacím záhradným stanom spoločnosti Expodom, ktorá nám ho poskytla zdarma. Stánok pomôže pri kultúrnych a športových podujatiach nášho združenia, týmto spoločnosti Expodom ešte raz srdečne ďakujeme.

Galéria