Šarišská Šachová Šou 2023

Šarišská Šachová Šou 2023

V utorok 16. mája 2023 sa v prešovskej bezbariérovej Galérii Abilympiáda uskutočnil pod názvom Šarišská šachová šou, v poradí už 11. ročník otvoreného integračného šachového turnaja zdravotne postihnutých.

Tradičný šachový turnaj, poriadaný pod záštitou ZOM Prešov nemá na Slovensku obdobu. Môžu sa ho zúčastniť zdravotne postihnutí šachisti spolu so šachistami bez postihnutia, registrovaní aj neregistrovaní hráči, ženy aj muži bez vekového limitu. 

Všetkých prítomných hráčov, doprovod a pozvaných na úvod veľmi srdečne privítal motivátor a predseda ZOM Prešov Boris Klohna. Potom dostal slovo predseda telesne postihnutých šachistov SR Norbert Boldiš, ktorý informoval o zmenách, ktoré nastali po odchode telesne postihnutých šachistov a vozičkárov Slovenska od Zväzu telesne postihnutých športovcov a pripojenie k Slovenskému šachovému zväzu. Poprial šachistom veľa úspechov, nie len v turnaji.

Organizátor a rozhodca turnaja Emil Konkoľ, tak ako aj predchádzajúcich 10. ročníkov, zopakoval pravidla ŠŠŠ. Pripomenul, že 1. ročník ŠŠŠ sa uskutočnil 11.3.2013 a jeho víťazkou sa stala Nikola Konkoľová z Ružomberka. Víťazmi ďalších ročníkov boli Prešovčania Jakub Kovaľ, Vladimír Jacko st., Pavol Cisárik, Milan Marvanyi, piatý ročník vyhral Bratislavčan Milan Pacher a siedmy Ružomberčan Radoslav Chilla. Víťazom posledného ročníka bol Prešovčan Daniel Petruš.

ŠŠŠ začala pre šachistov v netradičnej atmosfére. Organizátor vecnými cenami odmenil hráča ktorý vážil na turnaj najdlhšiu cestu Jána Duraja z klubu Dubravka Bratislava. Najstaršieho prítomného hráča 85. ročného Milana Kozara z Medzeva. A najmladšiemu hráčovi 11. ročnému Miškovi Sleziakovi z Rojkova symbolicky darovala pohár za 1. miesto z majstrovstiev sveta telesne postihnutých šachistov v kategórií junioriek v roku 2013 Nikola Konkoľová.

V turnaji sa hralo o víťazstvo nielen v hlavnom turnaji, ale boli odmenení aj najlepší hráči v kategóriach, vozičkári, ženy, ZŤP, seniori, študenti a ostatní. Celkom sa turnaja zúčastnilo 23 šachistov, 15 ich malo ZŤP z toho 7 vozičkárov. 

Turnaj vyhral Juraj Zavarský pred Dominikom Nandrážim a Daňom Petrušom. Ďalšie poradie:Ján Duraj, Ján Sliačan, Peter Bodo, Milan Marvanyi, Štefan Kristián, Erika Kostová, Michal Sleziak, Peter Jambor, Richard Marcin, Boris Klohna, Norbert Boldiš, Ján Puchein, Marián Klimčo, Milan Klapač, Samuel Baďo, Gabriela Bušová, Martin Januvka, Alex Mahút, Milan Kozár. V kategórii vozičkári boli najlepší Peter Bodo, Štefan Kristián, Erika Kostová. Erika bola na turnaji aj úspešnejšou ženou. Kategórie ZŤP a Seniori vyhral Juraj Závarský. Najlepší študent bol Daňo Petruš a kategóriu „ostatný“ vyhral Ján Sliačan.

Celý turnaj sa niesol v milej a priateľskej atmosfére. Prevládala radosť zo stretnutia, dobrá nálada a predovšetkým úsmev. V priebehu hry nebola podaná žiadna reklamácia. ŠŠŠ sa uskutočnila za výraznej podpory sponzorov: Slovenský šachový zväz, Šachový klub Ružomberok, ZOM Prešov, Ostas s.r o. Ružomberok, f.o. Roman Sleziak a rod. Boldišova Kremnica. 

Ďakujeme všetkým za prípravu podujatia a príjemné stretnutie. Tešíme sa na ďalší ročník ŠŠŠ. Ďakujeme pánu Emilovi Konkoľovi za riadenie turnaja, vyhodnotenie a ocenenie víťazov. Súčasťou podujatia bol aj skvelý guláš, ktorý pripravil Ivan Schmidt a výborná šachová, priateľská atmosféra.

Dovidenia o rok priatelia!

Súbory na stiahnutie

Galéria