Šarišská šachová šou 2020

Šarišská šachová šou 2020

Z dôvodu pandémie sa až na tretí termín, v piatok 21. 8.2020, podarilo občianskemu združeniu ZOM Prešov uskutočniť, v priestoroch Galérie Abilympiády v poradí už deviaty ročník otvoreného integračného turnaja zdravotne postihnutých šachistov poriadaných aj pre šachistov bez postihnutia.

Napriek maximálnemu úsiliu o bezpečnosť sa šachového turnaja, z dôvodu karantény a obáv z nakazenia, nezúčastnili viacerý šachisti.

Šachisti boli odmenení až v piatich kategóriách.  Do histórie víťazov Šarišskej šachovej šou sa po víťazoch predošlých ročníkov, ako Milan Pacher, Vladimír Jacko st., Juraj Zavarský, Nikola Konkoľová či viťaz 7. ročníka Radoslav Chilla, tentoraz zapíše Pavol Čisárik. 

Celkové poradie:

1. Pavol Čisárik - 4,5 b
2. Nikola Konkoľová - 4 b
3. Peter Ptáček - 4 b
4. Adam Kačmarik - 3 b
5. Emil Konkoľ - 2,5 b
6. Ján Tokarčík - 2,5 b
7. Boris Klohna - 2 b
8. Hana Macková - 2 b
9. Erika Kostová - 2 b
10. Rastislav Sabatula - 1,5 b
11. Andrea Kačmariková - 1 b
12. Luboš Tokarčík - 1 b

Telesne postihnutí:

1. Nikola Konkoľová - 4 b
2. Boris Klohna - 2 b
3. Erika Kostová - 2 b

Ženy:

1. Nikola Konkoľová - 4 b
2. Hana Macková - 2 b
3. Erika Kostová - 2 b
4. Andrea Kačmariková - 1 b

Žiaci:

1. Adam Kačmarik - 3 b
2. Ján Tokarčík - 2,5 b
3. Hana Macková - 2 b

Seniori:

1. Pavol Čisárik:- 4,5 b
2. Emil Konkoľ - 2,5 b
3. Boris Klohna - 2 b

Úspešné šachové podujatie spoluorganizoval Zväz telesne postihnutých športovcov a Šachový klub TPaV Ružomberok.

Ing. Emil Konkoľ

Súbory na stiahnutie

Galéria