Rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne

Rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne

Nádherné prostredie Nizkych Tatier bolo dejiskom jednoho z ďalších rekondičných pobytov, ktoré zorganizovaného o.z. ZOM Prešov, v hoteli „Alexandra“ v Liptovskom Jáne, v termíne 27.06.-03.07.2016. Zúčastnilo sa ho celkovo 58 osôb, členov združenia spolu so svojimi asistentmi, rodinami, priateľmi a ostatnými záujemcami z radov ľudí so zdravotným postihnutím.

Na programe boli rôzne pohybové a športové aktivity (basketbal, futbal, florbal, boccia, cyklistika, plávanie), výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, wellness a procedúry vrámci hotela, ako aj rôzne formy posedenia s priateľmi.

Pri stretnutiach známych i  zoznámení a spoznávaní nových účastníkov dochádzalo vzájomnému, neformálnemu vzdelávaniu, užitočnej výmene informácií, skúseností napríkalad aj v oblasti zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, sociálnemu poradenstvu, motivácii a pôsobeniu pozitívnym príkladom.

Spätná väzba a ohlasy účastníkov boli pozitívne. Oceňovali hlavne prírodu, relatívne prístupnosť okolia, príjemné prostredie, vybavenie a služby hotela, ochotu personálu, kvalitnú stravu i ubytovanie. Drvivá väčšina odchádzala domov s dobrým pocitom a množstvom pekných zážitkov. A prianim opakovania tejto akcie aj v budúcom roku. (bk)

Galéria