Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ podporilo Mesto Prešov

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ podporilo Mesto Prešov

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ bol určený pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím, členov združenia ZOM Prešov s trvalým pobytom na území Mesta Prešov. Prostredníctvom paralympijského športu boccia motivujeme mladých ľudí k sebarealizácii. Prezentujeme bocciu, organizujeme turnaje, podujatia, a pravidelné tréningy.

Zorganizovali sme viacero športovo-spoločenských podujatí (Boccia Duel Max; Boccia Open; Mládežnícky turnaj Gaštankové zápolenie na ZŠ Prostějovská Prešov).

Pravidelne sme v rámci Tréningového centra v priestoroch na Masarykovej 20 v Prešove trénovali, prezentovali bocciu, motivovali mladých ľudí s postihnutím k zapojeniu sa. Stretávali sme sa aj so žiakmi na ZŠ Prostějovská v Prešove, spoločne trénovali, podporovali ich v úsilí sebarealizovať sa v športe. Výstupom bol Mládežnícky turnaj na Gaštankové zápolenie, ktorý sme spoločne pripravili.

Ďalšími aktivitami projektu bola účasť na medzinárodných i národných turnajoch v boccii. Zástupcovia nášho klubu sa zúčastnili turnajov v Čechách, Poľsku a národných turnajov (ligové kolá a Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov, párov a tímov).

V rámci projektu sme individuálne pracovali s cieľovou skupinou, vyhľadávali nových záujemcov (hráčov, rozhodcov i dobrovoľníkov). Vysvetľovali sme, motivovali, zapájali, ponúkali sebarealizáciu v rámci športovania, ako aj v dobrovoľníctve. Poskytli sme tiež sociálne a pracovné poradenstvo, sprostredkovali dôležité kontakty, informácie a odporúčania.

Do projektu sa zapojilo:

- 25 účastníkov (detí s ťažkým telesným postihnutím, učiteľky, asistentky, rodičia) v rámci aktivít „Tréningy na ZŠ Prostějovská“ a „Mládežnícky turnaj Gaštankové zápolenie 2019“.

- 38 účastníkov v rámci aktivity „Boccia Duel Max“

- 65 účastníkov v rámci aktivity „Boccia Open 2019“

- priemerne 8 hráčov sa pravidelne, 2x týždenne, stretávalo na tréningoch a motivačných stretnutiach v Tréningovom centre na Masarykovej 20 v Prešove

- 5 ľudí sa zúčastnilo výjazdu na Medzinárodný turnaj v Prahe.

Finančnú dotáciu Mesta Prešov vo výške 1.050 € sme využili na pokrytie časti nákladov (ubytovanie, štartovné) za účasť na Medzinárodnom turnaji v Prahe. Podujatia sa zúčastnili športovci s ŤZP a asistenti – prešovčania Klohna, Kall, Kurilák. Ďalšími nákladmi bol športový materiál (boccia lopty) a náklady na prevádzku Tréningového Centra na Masarykovej 20 v Prešove (náklady na vykurovanie, plyn, voda, elektrina). Celkové náklady na projekt boli vo výške 3.042,16 €.

Ďakujeme Mestu Prešov za podporu nášho projektu zameraného na sociálnu rehabilitáciu mladých ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Prostredníctvom projektu sme motivovali ľudí s postihnutím, objavil nových nadšencov, športovcov i dobrovoľníkov.

Súbory na stiahnutie

Galéria