Mesto Prešov podporilo boccia aktivity aj v tomto roku

Mesto Prešov podporilo boccia aktivity aj v tomto roku

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ sme realizovali s podporou Mesta Prešov. Určený bol na športové aktivity ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. V paralympijskom športe boccia, sme zorganizovali pravidelné tréningové aktivity pre našich registrovaných športovcov, ako aj motivačné stretnutia pre nových záujemcov.

Pravidelným tréningom sa zlepšili športové zručnosti našich hráčov. Pripravili sme podujatie BOCCIA OPEN (17.7.2021). Cieľom bolo zábavným spôsobom predstaviť bocciu a činnosť združenia širokej verejnosti. Ďalším významným spoločensko-športovým podujatím bol už 11. ročník „Šarišskej šachovej šou“, ktorá sa konala 26.6.2021. Išlo o otvorený integračný šachový turnaj pre ľudí so zdravotným postihnutím ale aj ľudí bez postihnutia. Zúčastnilo sa 15 hráčov. Naši športovci sa zúčastnili aj Majstrovstiev Slovenska v boccii, kde dosiahli výborné výsledky. Na MSR získali Boris Klohna aj Rastislav Kurilák tituly „Majster Slovenska“.

Cieľom aktivít projektu „Aj ty môžeš byť víťaz“ bolo motivovať ľudí s postihnutím k sebarealizácii v športe a ponúknuť priestor na nové zážitky, rozvoj zručností a nové kontakty. Aktivity projektu prebiehali vo vlastných priestoroch tréningového centra ZOM Prešov na Masarykovej 20 v Prešove. Zároveň sa podporila účasť našich športovcov na turnaji MSR a reprezentácia mesta a klubu.

Dotácia MsÚ Prešov vo výške 900 EUR nám pomohla pokryť časť nákladov na podujatia a účasť našich športovcov na turnaji MSR. Celkové náklady na projekt boli vo výške 1.457,68 EUR. Ďakujeme za podporu.

Mesto Prešov podporilo projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ sumou 900 EUR.

Galéria