Mesto Prešov podporilo aktivity ZOM Prešov.

Mesto Prešov podporilo aktivity ZOM Prešov.

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ sme realizovali s podporou Mesta Prešov. Určený bol na sociálnu rehabilitáciu ľudí s ťažkým telesným postihnutím, a to prostredníctvom športových aktivít v paralympijskom športe boccia.

Zorganizovali sme pravidelné tréningy pre našich už registrovaných športovcov, ako aj motivačné stretnutia pre nových záujemcov. Pravidelným tréningom sa zlepšili ich športové zručnosti. Pripravili sme tiež ďalší ročník obľúbenej „Šarišskej šachovej šou“, ktorá sa konala 16.5.2023. Išlo o otvorený integračný šachový turnaj pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj ľudí bez postihnutia. Zúčastnilo sa ho 23 hráčov. Počas májových víkendov sme na ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove zorganizovali BOCCIA LIGU - ligové kolo celoslovenskej súťaže v boccii. Zúčastnilo sa celkovo približne 80 ľudí (hráči, asistenti, rozhodcovia, časomerači, dobrovoľníci, fanúšikovia, organizátori). Naši športovci sa zúčastnili aj kompletnej slovenskej boccia ligy (3 kolá), zavŕšením ktorej boli Majstrovstvá Slovenska v boccii, ktorá sa konali v Bratislave. Naši športovci tam dosiahli opäť výborné výsledky. Zúčastnili sme sa aj medzinárodných boccia turnajov v Havířove, Prahe a Plzni. Spoločne sme pripravili aj medzinárodné podujatie – BOCCIA TATRA CUP 2023 – jedinečné podujatie na Slovensku.

Cieľom projektu „Aj ty môžeš byť víťaz“ bolo motivovať ľudí s postihnutím k sebarealizácii v športe a ponúknuť priestor na nové zážitky, rozvoj zručností a nové kontakty. Aktivity projektu prebiehali vo vlastných priestoroch tréningového centra ZOM Prešov na Masarykovej 20 a na ZŠ Námestie Kráľovnej Pokoja.

Dotácia MsÚ vo výške 389 EUR Prešov nám pomohla pokryť časť nákladov na účasť na podujatí v Prahe a na materiál – medaile pre víťazov. Celkové náklady na projekt boli vo výške 1.843,63 EUR.

Ďakujeme za podporu mestu Prešov.


Súbory na stiahnutie