Mesto Prešov podporilo športovcov ZOM Prešov

Mesto Prešov podporilo športovcov ZOM Prešov

Projekt "Aj ty môžeš byť víťaz" sme realizovali s podporou Mesta Prešov. Určený bol na športové aktivity ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

V paralympijskom športe boccia, sme zorganizovali pravidelné tréningové aktivity pre našich  registrovaných športovcov, ale aj prezentácie pre nových záujemcov. Pripravili sme tréningové kempy pre všetky kategórie a divízie. Pravidelným tréningom sa zlepšili športové zručnosti našich hráčov. Oslovili sme a motivovali aj viacerých nových záujemcov o bocciu.

Pripravili sme aj podujatia. „Fašiangy“ sa konali 25.02.2020 a zúčastnilo sa 30 ľudí. Cieľom bola prezentácia aktivít združenia, stretnutie členov a kultúrny program, ktorý nám zabezpečili prešovskí seniori.

Ďalším významným spoločensko-športovým podujatím bol už deviaty ročník „Šarišskej šachovej šou“, ktorá sa konala 21.8.2020. Išlo o otvorený integračný šachový turnaj pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj pre ľudí bez postihnutia. Zúčastnilo sa 12 hráčov.

Cieľom aktivít projektu Aj ty môžeš byť víťaz bolo prezentovať činnosti združenia, motivovať ľudí s postihnutím k sebarealizácii v športe a ponúknuť priestor na nové zážitky, rozvoj zručností a nové kontakty. Aktivity projektu prebiehali vo vlastných priestoroch tréningového centra ZOM Prešov na Masarykovej 20 v Prešove.

Dotácia MsÚ Prešov vo výške 902 EUR nám pomohla pokryť časť prevádzkových nákladov tréningového centra a športové vybavenie (sada boccia lôpt). Celkové náklady na projekt boli vo výške 1.492 EUR.

Ďakujeme za podporu.

Súbory na stiahnutie

Galéria