Konferencia o osobnej asistencii 2017 v Košiciach

Konferencia o osobnej asistencii 2017 v Košiciach

V pondelok 27.11.2017 sa v Košiciach, v hoteli Yasmin uskutočnila konferencia pod názvom „Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím“. Organizátorom a odborným garantom bol Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.

Spoluorganizátorom konferencie bolo aj naše združenie ZOM Prešov, pre ktoré je táto problematika jednou z nosných tém a priorít. Osobnú asistenciu považujeme za tú najpodstatnejšiu súčasť nezávislého života osôb s ťažkým telesným postihnutím, ako aj uplatňovania ich práv. V súčasnosti považujeme situáciu za postupne, dlhodobo zhoršujúcu sa, hľadiska odmeňovania, kvality poskytovania, priznávania a všeobecného spoločenského statusu.

Konferencia sa konala za účelom upozornenia nutnosti návratu k podstate osobnej asistencie a sformovania skupiny, ktorá bude v zmysle konferencie pokračovať v riešení tejto problematiky na celonárodnej úrovni, aby boli podmienky pre osobnú asistenciu dôstojné a nebola ohrozená jej budúcnosť.

Ďalšími spolupracujúcimi subjektami boli Národná rada občanov s zdravotným postihnutím v SR a Organizácia muskulárnych dystrofikov. Záštitu nad podujatím prevzala JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pre všetkých, ktorí majú k téme osobnej asistencie návrhy, osobné skúsenosti, či iné podnety, bola zriadená emailová schránka forumOA2017@gmail.com a web konferencie, na ktorom sú priebežne zverejňované príspevky a výsledky je www.forumoa.sk.

Oslovujeme týmto všetkých zainteresovovaných a prosíme o šírenie tejto problematiky medzi všetkých ľudí, ktorí aktívne využívajú alebo poskytujú osobnú asistenciu. (bk)

"Sme celkom obyčajní ľudia, ktorí majú takú istú potrebu cítiť, že sme sa začlenili, že nás uznávajú a milujú, ako ktokoľvek iný".
"Sme obyčajní ľudia, nič viac a nič menej"
(Adolf Ratzka)

Súbory na stiahnutie