Konferencia o osobnej asistencii 2017 v Košiciach

Konferencia o osobnej asistencii 2017 v Košiciach

V pondelok 27.11.2017 sa v Košiciach, v hoteli Yasmin uskutoční konferencia pod názvom „Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím“. Organizátorom a odborným garantom je Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.

Spoluorganizátorom konferencie je aj naše združenie ZOM Prešov, pre ktoré je táto problematika jednou z nosných tém a priorít. Osobnú asistenciu považujeme za tú najpodstatnejšiu súčasť nezávislého života osôb s ťažkým telesným postihnutím, ako aj uplatňovania ich práv. V súčasnosti považujeme situáciu za postupne, dlhodobo zhoršujúcu sa, hľadiska odmeňovania, kvality poskytovania, priznávania a všeobecného spoločenského statusu.

Konferencia sa bude konať za účelom upozornenia nutnosti návratu k podstate osobnej asistencie a sformovania skupiny, ktorá bude v zmysle konferencie pokračovať v riešení tejto problematiky na celonárodnej úrovni, aby boli podmienky pre osobnú asistenciu dôstojné a nebola ohrozená jej budúcnosť.

Ďalšími spolupracujúcimi subjektami sú Národná rada občanov s zdravotným postihnutím v SR a Organizácia muskulárnych dystrofikov. Záštitu nad podujatím prevzala JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pre všetkých, ktorí majú k téme osobnej asistencie návrhy, osobné skúsenosti, či iné podnety, bola zriadená emailová schránka forumOA2017@gmail.com a web konferencie www.forumoa.sk. Vopred ďakujeme za každý podnet.

Pozývame všetkých zainteresovovaných a prosíme o šírenie tejto pozvánky medzi všetkých ľudí, ktorí aktívne využívajú alebo poskytujú osobnú asistenciu. (bk)

"Sme celkom obyčajní ľudia, ktorí majú takú istú potrebu cítiť, že sme sa začlenili, že nás uznávajú a milujú, ako ktokoľvek iný".
"Sme obyčajní ľudia, nič viac a nič menej"
(Adolf Ratzka)

Súbory na stiahnutie