Boccia Tatra Cup 2024

Boccia Tatra Cup 2024

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím, ŠK BOCCIA ZOM Prešov a partneri projektu Boccia Tatra Cup Vás srdečne pozývajú na „Boccia Tatra Cup 2024” - 8. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov, párov a tímov v paralympijskom športe boccia s jeho sprievodným programom.

Termín: 12. - 28. jún 2023
Miesto konania: Športová hala a areál „Alexandra Wellness Hotel”, Liptovský Ján, Slovensko

Viac informácií na www.bocciatatracup.sk

--------------- ENGLISH --------------

Boccia Tatra Cup 2024

ZOM Prešov - a civil association of people with disabilities, the sports club BOCCIA ZOM Prešov and Boccia Tatra Cup project partners cordially invite you to the "Boccia Tatra Cup 2024" - the 8th year of the Individuals & Pairs and Teams international tournament in the Paralympic sport of boccia with its accompanying program.

Date: June 12 - 18, 2024
Place of the event: the "Alexandra Wellness Hotel" sports hall and hotel complex, Liptovsky Jan, Slovakia

More information at www.bocciatatracup.skSúbory na stiahnutie