Boccia OPEN 2021.

Boccia OPEN 2021.

V sobotu 17. júla 2021 areál bezbariérovej telocvične ZŠ Matice Slovenskej v Prešove ožil aktivitami už 13. ročníka celodenného regionálneho podujatia Boccia OPEN. Ani horúce počasie a iné obmedzenia neodradili od účasti záujemcov o tradičný otvorený turnaj v boccii a ďalšie integračné aktivity, ktoré pre účastníkov pripravili členovia občianskeho združenia ZOM Prešov a ich partneri.

Na podujatí sa zišlo vyše 120 športuchtivých účastníkov – ľudí s ťažkým telesným postihnutím a seniorov, ich rodinných príslušníkov, priateľov, dobrovoľníkov, podporovateľov a partnerských organizácií z celého regiónu PSK a Košíc, ale aj niekoľko mladých rodín s deťmi, ktoré do areálu školy zo susedného parku prilákali čulý ruch a vôňa variaceho sa guláša.

Oficiálny program podujatia zahájil o 11:00 hodine svojím príhovorom Boris Klohna, predseda o.z. ZOM Prešov. Príjemným osviežením otváracieho ceremoniálu bolo energické vystúpenie folklórnej speváckej skupiny Koňarečka z 1. mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Prešove. Po ňom už nasledoval hlavný program podujatia – otvorený turnaj 3-členných tímov v paralympijskom športe boccia. Aj tento rok sa mohol na turnaj prihlásiť akýkoľvek tím bez ohľadu na vek a zdravotný stav jeho členov. Samotnému športovému zápoleniu predchádzala krátka odborná inštruktáž pre tých účastníkov, ktorí sa na podujatí stretli s bocciou prvýkrát a hru ako takú a ani jej pravidlá doteraz nepoznali.

Do turnaja v boccii sa tento rok aktívne zapojilo 9 trojčlenných tímov. Súťažilo sa na 4 kurtoch eliminačným systémom, formou „pavúka”. Zápolenie prebiehalo pod vedením administrátora turnaja Rastislava Sabatulu z partnerskej spoločnosti BASHTO SPORTS a šiestich certifikovaných ligových rozhodcov – dobrovoľníkov zo športového klubu ZOM Prešov. V súťaži si najlepšie počínal tím prešovských seniorov z DS Opal v zložení Krasimír Mančev, Justína Jeřábková a Magdaléna Dubovská, ktorí sa s bocciou prvýkrát stretli práve na turnaji BOCCIA Open v roku 2019 a po necelých dvoch rokoch si už z turnaja odniesli zlaté medaily.

Výsledky turnaja v boccii:
1. miesto – tím DS Opal, Prešov (Krasimír Mančev, Justína Jeřábková, Magdaléna Dubovská)
2. miesto – tím OZ M.Á.J., Košice (Anna Mihová, Irena Mihová, Markus Kõver)
3. miesto – tím 1. JDS-C, Prešov (Jozef Palko, Anna Bučková, Milan Michalik) 

Členovia 3 najlepších tímov si popri zážitkoch, dobrom pocite z aktívne prežitého víkendového dňa a radosti zo športového úspechu domov odniesli aj medaily, diplomy a užitočné vecné ceny so športovou tématikou (výbava na šport a turistiku). Okrem toho im spoločnosť BASHTO SPORTS, slovenský výrobca a predajca športového vybavenia na bocciu a partner podujatia, venovala darčekové tašky s drobnými darčekmi.

Turnaj v boccii sme tento rok doplnili hneď o dve sprievodné aktivity – „Integračné trhy” a „Integračný hepening”. Obe sprievodné aktivity prebiehali súčasne s turnajom vo vstupnom foajé a priľahlom parku pred telocvičňou. Ich náplňou boli prezentácie prítomných komunít a organizácií, prezentácie paralympijských športov (paracurling, parahokej) parašportovcami z regiónu, ale aj rôzne súťažné aj nesúťažné pohybové a kreatívne aktivity pre všetkých s cieľom prilákať na podujatie verejnosť, vyplniť zmysluplne voľný čas účastníkov a zároveň vytvoriť prítomným komunitám a ich partnerom priestor na prezentácie svojich aktivít, produktov a služieb, zameraných na zlepšenie života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov.

Bezbariérový školský areál vďaka tomu na takmer celý prázdninový deň ožil a stal sa dejiskom získavania nových zručností, informácií a medzikomunitnej a medzisektorovej výmeny skúseností. Športovú atmosféru a fandenie divákov v telocvični až do popoludňajších hodín sprevádzali aj čulý ruch, dobrá nálada a veselý spev seniorov v ostatných častiach areálu. Po celý deň mali účastníci bezplatne k dispozícii kútik s pitným režimom, kávou a občerstvením, na obed všetkým dobre padol tradičný a chutný kotlíkový guláš.

Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so ZŠ Matice Slovenskej Prešov.
Ďakujeme vedeniu ZŠ a Mestu Prešov za ústretovosť a bezplatné poskytnutie priestorov. 

Zúčastnené partnerské komunity a organizácie:
Centrum včasnej pomoci Prešov (celonárodný projekt SPV „Sme si rovní”)
OZ M.Á.J Košice (komunita ľudí so zdravotným postihnutím)
1. mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Prešov
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Mesta Prešov
Klienti Denného stacionáru pre seniorov NS OPAL Prešov
Miestny odbor Živena Prešov (regionálna pobočka spolku slovenských žien)
PRERAG, združenie – Prešovská rozvojová agentúra a občianska iniciatíva Kýchanie mozgu

Partneri a podporovatelia podujatia:
Podujatie bolo zorganizované s finančnou podporou Komunitnej nadácie Veľký Šariš z programu Šariš ľuďom.

Podujatie ďalej podporili:
BASTHTO SPORTS, Gemerská Poloma – slovenský výrobca a predajca športového vybavenia na bocciu
ARES, spol. s r. o., Bratislava – predajca technických zariadení pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou
PICTUS - grafické štúdio, Prešov. Ďakujeme partnerom za finančnú podporu a spoluprácu.

 

 

Súbory na stiahnutie

Galéria