Boccia OPEN 2019

Boccia OPEN 2019

Približne 80 ľudí - zdravých aj ťažko zdravotne postihnutých sa v sobotu 5. októbra 2019 zišlo na podujatí Boccia OPEN 2019. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie ZOM Prešov.

Už tradičný otvorený integračný turnaj trojčlenných tímov v boccii pod názvom Boccia OPEN, poriadaný až doteraz len v rámci našej komunity, sme tento rok prvýkrát otvorili širokej verejnosti a dali sme mu nový, medzisektorový rozmer. Turnaj sme presťahovali do novozrekonštruovanej bezbariérovej telocvične ZŠ Matice Slovenskej v Prešove, ktorú sme týmto podujatím chceli predstaviť verejnosti. Rekonštrukciou tejto telocvične na bezbariérovú vytvorilo Mesto Prešov vhodné priestory na športové vyžitie zdravotne postihnutých Prešovčanov. V spolupráci mesta s naším občianskym združením boli počas rekonštrukcie v telocvični vytvorené 4 regulérne kurty na bocciu, ktoré budú slúžiť na tréningy detí aj dospelých hráčov a umožnia športovému klubu BOCCIA ZOM Prešov poriadať slovenské ligové kolá a lokálne turnaje v boccii priamo v Prešove. Doteraz na to vhodné priestory v meste chýbali.

Nad podujatím Boccia OPEN 2019 prevzala záštitu primátorka Mesta Prešov Andrea Turčanová. O 11:00 hodine podujatie oficiálne otvoril Matúš Grega, podpredseda ZOM Prešov, ktorý bol zároveň hlavným rozhodcom a administrátorom turnaja. V mene primátorky Mesta Prešov účastníkov privítal a pozdravil viceprimátor Mesta Prešov Mgr. Pavol Neupauer. Po oficiálnom zahájení nasledovala krátka inštruktáž o základných pravidlách boccie pre všetkých tých, ktorí sa s týmto paralympijským športom stretli prvýkrát a začalo sa súťažiť.

Turnaj prebiehal vylučovacím spôsobom formou pavúka. Súťažilo medzi sebou 11 trojčlenných tímov z Prešova, Košíc a ďalších kútov regiónu, zložených ako z klasifikovaných skúsených hráčov boccie, tak aj z rodiných príslušníkov, dobrovoľníkov, seniorov a zástupcov prítomných firiem a združení. V dresoch Mesta Prešov nastúpil na kurt tím seniorov z prešovských denných stacionárov pre seniorov. Zoznámiť sa s bocciou, prihlásiť sa na turnaj a zasúťažiť si mohol každý, kto prišiel a mal chuť si zahrať a to bez ohľadu na to, či je zdravý, alebo zdravotne postihnutý. Boccia ako rekreačný šport je vhodná pre všetkých a je ideálnou pohybovou aktivitou pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a seniorov.

Zápolenie tímov v boccii skončilo v popoludňajších hodinách. Členovia víťazných tímov obdržali medaily, diplomy a upomienkové balíčky venované Mestom Prešov a spoločnosťou BASHTO SPORTS.

Víťazné tímy:
1. miesto: tím BASHTO SPORTS - Marketing - Gemerská Poloma (Ondro Bašták-Ďurán, Csaba Urban, Janko Ďurán)
2. miesto: tím ZOM Prešov – Mravce (Mišo Kall, Ivka Novysedláková, Lucka Baňasová)
3. miesto: tím ZOM Prešov – Sršne (Majo Klimčo, Rišo Varga, Aďka Klimeková)

Sprievodným podujatím turnaja bola Výstava - prezentácia firiem a združení zameraných na podporu ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá prebiehala v priestrannom foajé telocvične. Účastníkom podujatia bol k dispozícii kútik s kávou a občerstvením. Po vyhlásení výsledkov turnaja sa vo foajé telocvične podával „benefičný” guláš.

Aj napriek nepriaznivému počasiu a naším následným obavám sa napokon telocvičňa a priľahlé priestory naplnili hráčmi aj divákmi. V telocvični vládla športová nálada a fandilo sa „o dušu”. Vo foajé telocvične skupinky účastníkov zbierali informácie, nadväzovali kontakty, živo medzi sebou diskutovali a vymieňali si skúsenosti. Boccia aj prezentácie zaujali aj poučili k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Plní nových zážitkov odchádzali z podujatia hlavne seniori. Boccia ako voľnočasová aktivita sa im zapáčila a radi by sa jej vo svojich seniorskych zariadeniach venovali.

Podujatie Boccia OPEN vo svojej novej forme dosiahlo svoje stanovené ciele a každý z účastníkov si z neho odniesol to svoje. Zorganizovanie otvoreného boccia turnaja v takejto podobe bolo jednoznačne prínosom pre všetky zúčastnené strany a určite má význam vytvoriť z neho novú tradíciu.

Podujatie bolo zorganizovanév spolupráci so ZŠ Matice Slovenskej Prešov a „Pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov”

Súbory na stiahnutie

Galéria