Priateľský Boccia turnaj v Barličke...

Priateľský Boccia turnaj v Barličke...

V stredu, dňa 7. 9. 2016 sa uskutočnil ďalší ročník priateľského turnaja v športe Boccia. Členovia športového klubu ZOM Prešov, zameraného na bocciu (paralympijský šport pre vozičkárov), prijali pozvánku občianskeho združenia Barlička na priateľské športové stretnutie.

Atmosféra na mieste konania, v nových priestoroch občianskeho združenia Barlička, sa dá zhodnotiť, ako priateľské stretnutie, kde nezáležalo  na tom, kto bude víťaz.

Stretli sme sa s cieľom naučiť sa niečo nové v oblasti športu pre znevýhodnených, porovnať si svoje športové schopnosti v boccii, motivovať mladých ľudí s postihnutím v sebarealizácii v športe a dobrovoľníctve a tiež objaviť nové talenty. Chceli sme tiež spoločne otestovať nové priestory o. z. Barlička, ktoré boli vytvorené za účelom realizácie podobných podujatí.

Priebeh turnaja bol vyrovnaný. Odohralo sa viacero kôl, za ZOM Prešov a Barličku postupne nastupovali jednotliví hráči. Hralo sa na dve smeny. Na kurte sa vystriedali klasifikovaní, skúsení boccisti, ale aj rekreační hráči a úplní začiatočníci. Priebeh zabezpečovali dobrovoľníci a členovia zapojených združení, spoločne sme pripravili kurty, zabezpečili priebeh turnaja a občerstvenie účastníkov. Mladí ľudia s postihnutím, ale aj zdraví, sa mohli pri tomto stretnutí vzájomne obohatiť, neformálnym spôsobom sa naučiť niečo nové, zlepšiť svoje sociálne a komunikačné zručnosti.

Vzájomne sme prezentovali najnovšie aktivity našich združení. Pozvali sme členov Barličky na naše najbližšie podujatia – Integračný turnaj v boccii v Rožňave (16/9/2016) a Ples mládeže s telesných postihnutím & Fest Koliesko (15/10/2016).

Turnaj sa vydaril, ďakujeme za príjemnú atmosféru a príležitosť spoločne si zasúťažiť v boccii. Náš športový klub ZOM Prešov zameraný na bocciu rád privíta nových záujemcov o bocciu a dobrovoľníctvo. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé spoločné podujatia.

Autori: Mária Valenčinová a Matúš Grega

Galéria