Prešovskí boccisti hľadali nové talenty

Prešovskí boccisti hľadali nové talenty

V piatok, 24. októbra 2014, sa v malej telocvični Základnej školy na Prostějovskej ulici v Prešove, konala prezentácia športu boccia. Táto aktivita sa realizovala z iniciatívy občianskeho združenia ZOM Prešov a v rámci projektu „Aj ty môžeš víťaziť“ podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Občianske združenie ZOM Prešov sa dlhodobo venuje mladým ľudom s ťažkým telesným postihnutím a pomáha v rôznych oblastiach. Medzi jeho činnosti patrí aj prevádzka športového klubu Boccia ZOM Prešov, ktorý nedávno oslávil prvý rok svojho pôsobenia. Tento klub je dosiaľ jediný svojho druhu na východnom Slovensku, ktorý je zameraný na bocciu – čo je paralympijský šport určený pre ľudí s tým najťažším telesným postihnutím. Hraje sa s koženkovými loptami plnenými plastovým granulátom a priemer lopty je 8 cm. Hráč má k dispozícii 6 červených resp. 6 modrých lôpt a princípom je priblížiť lopty svojej farby čo najbližšie k bielej lopte – tzv. jack-ovi. Lopty je možné hádzať, kotúľať, vyrážať a rôzne umiestňovať. Je to interiérový šport, súťaží sa v jednotlivcoch, pároch i tímoch, na hladkom rovnom povrchu, na kurte s rozmermi 12,5 x 6 m.

Stretnutie žiakov školy so športovcami – boccistami sa uskutočnilo v spolupráci s p. Molčanom, riaditeľom ZŠ Prostějovská. Po príchode do telocvične sme pripravili boccia kurt, a to tak, že sme špeciálnymi páskami vyznačili jeho hraničné čiary. Okolo 11- tej hodiny postupne prichádzali žiaci s vyučujúcimi a doprovodom. Stretnutia sa zúčastnilo 18 detí s ťažkým telesným postihnutím - vozičkárov, 4 učiteľky, rehabilitačná sestra a ďalších cca 30 detí. V úvode predseda ZOM Prešov Boris Klohna predstavil organizáciu ZOM Prešov, športový klub a bocciu. Informoval deti o histórii tohto športu, o jeho špecifikách, športovom náradí, jednotlivých kategóriách podľa zdravotného stavu, ako aj o možnostiach, ako sa do športovania zapojiť. Rovnako predstavil naše tréningové centrum na v Kultúrnom zariadení PKO Prešov - Šváby a motivoval deti k zapojeniu sa do pravidelného športovania.

Boccia je jedinečný šport, vhodný pre ľudí aj s najťažším postihnutím, prináša so sebou rozvoj osobnosti, má v sebe pozitívny rehabilitačný a spoločenský prvok a navyše nie je náročný na špeciálne športoviská. Stačí telocvičňa, ktorá by mala byť v zimných mesiacoch vykurovaná. Na ZŠ Prostějovská boli teplotné podmienky ideálne. Škoda len, že škola nemá k dispozícii väčšiu telocvičňu. S kompletne bezbariérovým zázemím školy by bola, spolu s väčšou telocvičňou, ideálnym miestom pre turnaje i ligové kolá.

Princípy boccie je najlepšie vysvetliť na modelovej hre. Žiakom sme teda predviedli hru, ukázali správanie rozhodcu, spôsoby hádzania lopty, vysvetlili základné pravidlá a spôsob počítania skóre. Rozdali sme lopty a postupne si každý mohol vyskúšať zahrať bocciu. Pre všetkých to bola nová skúsenosť. Po čase sa celá telocvičňa ozývala dopadmi boccia lôpt a veselými pokrikmi. Nestačili sme ani zbierať loptičky. Deti bez postihnutia podávali svojim kamarátom na vozíkoch loptičky a nešetrili radami, ako a kde hodiť loptu, aby skórovala. Boccia je v integrovanej forme vhodná pre všetkých a zaujala aj zdravé deti zo ZŠ Prostějovská, ktoré tiež dostali príležitosť vyskúšať si ju. Po čase sme opäť bocciu vrátili medzi deti s postihnutím a zahrali si spolu ešte zopár hier.

Boccia je ideálnou možnosťou pre sebarealizáciu, prináša nový rozmer do života. Spája sa s ňou bezbariérovosť, komunitný sociálny servis, asistencia, rehabilitácia, inklúzia, zodpovednosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, a ďalšie záležitosti, ktoré sú súčasťou plnohodnotného, nezávislého života. Vďaka boccii dieťa s postihnutím môže zažiť veľa nového. Nadviazali sme užšie kontakty s deťmi, ale i s vedením školy a vyučujúcimi. Odozvy boli veľmi pozitívne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Pani učiteľke Kaletovej a jej kolegyniam sme zapožičali jednu sadu boccia lôpt a tiež sme nechali v telocvični vylepený kurt. Deti tak budú môcť skúšať hrať bocciu a hlbšie sa tomu venovať. Pani učiteľke sme poslali aj pravidlá boccie. Budeme k dispozícii deťom aj vyučujúcim. Radi ich privítame aj v našom tréningovom centre a rovnako sa radi vrátime aj na ZŠ Prostějovskú s ďalšími boccia aktivitami.

Súčasťou našej piatkovej prezentácie bola aj ukážka kompenzačných a zdravotníckych pomôcok spoločnosti REVO-MAT - distribúcia východné Slovensko. S detským programom kompenzačných pomôcok sme zaujali viaceré deti a ich rodičov. Podujatie bolo veľmi prijemné a veríme, že aj prínosné. Oceňujeme ochotu, promptnosť vedenia školy ako aj vhodné podmienky. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá veríme že prinesie nových úspešných športovcov pre toto odvetvie. (mg)

Galéria