Ôsmy ročník Boccia OPEN 2017 pozýva ...

Ôsmy ročník Boccia OPEN 2017 pozýva ...

ZOM Prešov a PKO Prešov Vás spoločne pozývajú na Boccia OPEN - otvorený integračný turnaj v boccii jednotlivcov bez rozdielu kategórií. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 17.8.2017 od 10:00 – 15:30 hod. v tréningovom centre ŠK ZOM Prešov v Kultúrnom zariadení PKO Prešov – Šváby, na Švábskej ul. 27 v Prešove

Občianske združenie ZOM Prešov v spolupráci s PKO Prešov usporiada dňa 17.8.2017 (štvrtok) v čase od 10:00 – 15:30 hod. turnaj v paralympijskom športe boccia. Jedná sa už o ôsmy ročník otvoreného integračného turnaja jednotlivcov bez rozdielu kategórií. Zahrať si môžu zdraví aj ľudia s postihnutím.

Cieľom podujatia je propagovať šport a športovanie ľudí so zdravotným postihnutím, predstaviť tréningové priestory PKO Prešov – Šváby a činnosť športového klubu ZOM Prešov.

Štartovné 10,- €, turnaj, ceny, guláš ... Tešíme sa na Vašu účasť (BK)

Súbory na stiahnutie