Kurz a preškolenie rozhodcov boccie

Kurz a preškolenie rozhodcov boccie

Na Chate Mladosť v stredisku Remata, okres Prievidza, v dňoch 7. a 8. marca 2015 sa z iniciatívy Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a Športovo-technickej komisie pre bocciu, konalo školenie rozhodcov boccie. Stretnutia arbitrov z celého Slovenska, tých skúsenejších, ale aj úplných nováčikov, sa zúčastnili aj zástupcovia nášho športového klubu Boccia ZOM Prešov.

Preškoľovali sa traja už v minulosti akreditovaní rozhodcovia (Grega, Sabatula, Klimčo) a dvaja noví záujemcovia o rozhodovanie v boccii (Svat, Fejerčák). Kurz prebiehal pod vedením skúsenej medzinárodnej rozhodkyne Martiny Kinčešovej. Zúčastnilo sa ho 30 ľudí z celého Slovenska, z Bratislavy, Žiliny, Stupavy, Trnavy, Košíc, Sniny a Prešova. Cieľom bolo vyškoliť všetkých záujemcov v pravidlách boccie, upozorniť na zmeny a pomôcť tak skvalitniť prácu a pôsobenie boccia rozhodcov na Slovensku


Naša výprava vyrazila z Prešova na dvoch autách a v sobotu okolo 11-tej hodiny sme sa stretli s ostatnými účastníkmi na chate. Zoznámili sme sa, predstavili seba, naše skúsenosti s rozhodovaním, naše kluby a postupne sme sa začali venovať boccii. Školiteľka nám vysvetlila všetky pravidlá a aktuálne zmeny v nich. Povedala nám aj zaujímavosti a svoje skúseností z medzinárodného rozhodovania. Svoje skúsenosti a zážitky pridali aj reprezentanti v boccii – hráči BC2 a BC4 – Robo Mezík a Robo Ďurkovič

V nedeľu sme pokračovali v teórii, vo výmene skúseností a poobede sme sa dostali aj k praktickej časti – správaniu rozhodcu na kurte, správnemu meraniu vzdialenosti loptičiek, riešeniu rôznych situácií. Každý si mohol vyskúšať meranie, zahral sa modelový zápas a vykonzultovali sme si aj sporné situácie v hre a rozhodovaní. Na záver nasledoval písomný test, ktorý overil naše získané vedomosti. Neskôr sme si pred chatou urobili spoločnú fotografiu a rozišli sa s tým, že sa čoskoro uvidíme na kurtoch. Naša partia odchádzala s dobrým pocitom, že sme uspeli v rekvalifikácii rozhodcov a získali aj nové posily do nášho klubu. Budeme tak mať v budúcnosti k dispozícii päť vyškolených rozhodcov , čo výrazne prispeje k rozvoju boccie na východe Slovenska a pomôže pri organizovaní kvalitných športových podujatí. (mg)

Účasť zástupcov ŠK Boccia ZOM Prešov na celoslovenských a medzinárodných podujatiach, organizáciu vlastných podujatí, propagačných akcií i tréningový proces, v rámci dlhodobého projektu „Aj ty možeš víťaziť“, podporuje:

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA z Fondu HODINA DEŤOM

Galéria