Inokedy spolupráca, tentoraz "proti" sebe - Boccia Duel Max

Inokedy spolupráca, tentoraz "proti" sebe - Boccia Duel Max

Už piaty krát sa v prešovskom zábavno-obchodnom centre MAX, v stredu 20. mája 2015, na prízemí, pri točitom schodisku, uskutočnil exhibičný turnaj v paralympijskom športe boccia. Dve jedenásťčlenné družstvá, starostlivo zložené občianskymi združeniami Barlička a ZOM Prešov, inokedy úspešne spolupracujúce, nastúpili tentoraz proti sebe vo férovom, neľútostnom, športovom súboji o víťazstvo.

Podujatie, na ktorého príprave sa obe združenia spoločne podieľali, príhovorom otvoril Boris Klohna, predseda ZOM Prešov. Následne sa prítomným prihovorili Andrej Andrejovský z OZ Balička, ako aj hlavný rozhodca stretnutia Matúš Grega. Svojim nádherným speváckym vystúpením ozdobili otvárací ceremoniál Ivana Hasarová a Matej Palko z OZ Barlička.

Nastúpili a hrali proti sebe, postupne jednotlivci z dvoch 11-členných tímov. Súťažilo sa v priateľskej atmosfére, každý však určite s enormnou snahou vyhrať práve ten svoj zápas. Nakoniec, v celkovom hodnotení, vyhral tím ZOM Prešov v pomere 9:2. Každý zúčastnený hráč bol ocenený diplomom a všetci sa rozišli v príjemnej atmosfére, so želaním opätovného stretnutia a duelu v boccii. Podujatie osobne navštívila a podporila aj pani riaditeľka ZOC Max Prešov, Mgr. Daniela Štieberová MBA a venovala špeciálnu cenu pre najužitočnejšieho hráča. Pre svoj tím ZOM Prešov, samozrejme aj pre seba, ju zaslúžene získala Danka Palidrabová zo Stropkova.

Za OZ Barlička hrali, a hrdo reprezentovali Patrícia Kvokačková, Matúš Antol, Pavol Andrejko, Patrícia Červeňáková, Matúš Sabanoš, Kristína Kupecká, Inga Lejková, Ivana Šoltysová, Vlaďka Baštová, Noora Västinen (FIN) a Norika Petrušová. Tím ZOM Prešov tvorili Renáta Fejerčáková, Boris Klohna, Božena Mašľarová, Drahomír Ištván, Mária Sirotňáková, Andrea Klimeková, Stanislav Horváth, Dana Palidrabová, Marcela Franeková, Juliana Ilenčíková a Jana Lysáková.

Hlavným cieľom podujatia, ktoré bolo a je súčasťou aktivít novootvoreného Komunitného centra ZOM Prešov, bola propagácia boccie, ako športu vhodného pre ľudí, s tým najťažším postihnutím, ako aj snaha o scitlivenie verejnosti voči potrebám tejto komunity. Ostatné aktivity KC ZOM Prešov sú zamerané hlavne na predchádzanie ohrozenia klientov, aby nedochádzalo k rozpadu rodiny, ktorých členom je dieťa, alebo dospelý človek so zdravotným postihnutím. Hlavným zámerom je týmto rodinám poskytnúť podporné služby a zabrániť následnému umiestňovaniu klientov do ústavných zariadení. (rk)

Na príprave podujatia sa podieľali:

Komunitné centrum ZOM Prešov
Barlička o.z.
Ideálna Mládežnícka Aktivita
Súbory na stiahnutie

Galéria