Gaštankové zápolenie v bocci 2015

Gaštankové zápolenie v bocci 2015

V stredu 28.10.2015 sa v priestoroch bezbariérovej telocvične na ZŠ Prostejovská v Prešove, konal mládežnícky turnaj pod názvom „Gaštankové zápolenie v bocci 2015“. Organizačne ho zabezpečilo občianske združenie ZOM Prešov. Podujatie bolo súčasťou aktivít Komunitného centra ZOM Prešov a zároveň aj vyvrcholením a vyhodnotením celoročného tréningového snaženia detí a mladých ľudí s telesným postihnutím, ktoré pravidelne prebieha na tunajšej základnej škole.

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 16 mladých, nádejných športovcov. Hralo sa na dvoch kurtoch s parketovým povrchom. Hráči mali k dispozícii 3 sady lôpt, boli vyžrebovaní do pavúka. V úvode sa hralo na dve zmeny, semifinále a finále potom na štyri. Zápasy rozhodovali skúsení rozhodcovia Marián Klimčo, Jozef Fejerčák a Ľubomír Svat. Turnaj otvoril krátkym privítaním Mgr. Michal Kall, zodpovedný za realizáciu tréningového procesu pri ÚTTZM a poverený riadením Komunitného centra ZOM Prešov. 

Podujatie sa nieslo v  atmosfére priateľstva a zdravej, súťažnej rivality medzi hráčmi. Po zaujímavých dueloch sa do boja o 3. miesto prebojovali Vanessa Matejová a Jakub Adam. Tretie miesto s prehľadom získala Vanesska. Finálový zápas sa uskutočnil medzi Michaelou Olejníkovou a Stanislavom Marušákom. Na prekvapenie všetkých sa celkovým víťazom napokon stal práve Stanko Marušák, hráč spadajúci do kategórie BC3, hrajúci s rampou a za pomoci asistenta. Pri pravidelnejšom a intenzívnejšom tréningu, má do budúcnosti sľubný potenciál zaradenia sa medzi najlepších vo svojej kategórii. Ale to sa týkalo aj niektorých ďalších zúčastnených, talentovaných detí. Všetci hráči boli odmenení účastníckym listom a víťazi diplomom, medailou a vecnými cenami.

Občianske združenie ZOM Prešov a jeho športový klub chce a bude pokračovať v tréningoch a organizovaní turnajov pre deti a mládež aj do budúcnosti. Chceme sa zároveň poďakovať vedeniu ZŠ Prostejovská za ústretovosť a vytvorenie podmienok na trénovanie v priestoroch školy, ako aj SZTPŠ a Mestu Prešov, za pomoc a podporu činnosti útvaru talentovanej telesne znevýhodnenej mládeže (ÚTTZM), ktorý pri našom športovom klube úspešne funguje. (rk)

Súbory na stiahnutie

Galéria