BOCCIA TATRA CUP 2017

BOCCIA TATRA CUP 2017

Majstrovstvá Slovenska a medzinárodný turnaj jednotlivcov v boccii - 3. ročník / 3rd Annual Slovak Championships and International Tournament of Individuals in Boccia

V dňoch 10. až 13. júna 2017 sa v športovej hale Alexandra Wellness Hotela (www.alexandrawellnesshotel.sk) v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už tretí ročník národného a medzinárodného turnaja jednotlivcov v boccii – Boccia Tatra Cup (BTC). Boccia je paralympijský, interiérový šport, založený na princípe hádzania loptičiek k stredovému cieľu (jack-u), svojou podstatou podobný pétanque-u alebo curlingu. Hlavným organizátorom turnaja bolo ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím (www.zompresov.sk).

Národná časť turnaja BTC – Majstrovstvá Slovenska v boccii jednotlivcov sa odohrala v sobotu 10.06.2017 a bola súčasťou cyklu turnajov, organizovaných v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov pre klasifikovaných hráčov boccie na celoslovenskej úrovni v rámci každoročnej športovej sezóny. Zúčastnili sa na ňom boccisti kategórií jednotlivcov BC1, BC2, BC3 a BC4 na základe umiestnenia v slovenskom rebríčku boccie. Výsledky a umiestnenia hráčov v turnaji sa započítavali do slovenského rankingu. 

Majstrami Slovenska sa stali:

BC1 – 1. Tomáš Král, 2. Jakub Nagy, 3. Lukáš Baláži,
BC2 - 1. Peter Minarech, 2. Peter Novota, 3. Róbert Mezík,
BC3 - 1. Boris Klohna, 2. Ľuba Škvarnová, 3. Michal Tižo,
BC4 - 1. Michaela Balcová, 2. Martin Strehársky, 3. Róbert Ďurkovič

Medzinárodný turnaj BTC bol priateľským, nebodovaným, ale kvalitným a prestížnym turnajom. Zúčastnili sa na ňom najlepší naši a zahraniční športovci. V tomto roku sa celkovo zúčastnilo 50 hráčov z ôsmych krajín: Slovensko (15), Česko (10), Maďarsko (10), Anglicko (5), Chorvátsko (3), Poľsko (4), Ukrajina (2), Wales (1). Na turnaji boli zastúpené všetky kategórie hráčov, jednotlivcov od BC1 až po BC4.

Medailisti:

BC1 - 1. Kateřina Čuřínová (CZE), 2. Katinka Langauer (HUN), 3. Aneta Pokorná (CZE),
BC2 - 1. Róbert Mezík (SVK), 2. Michal Kořínek (CZE), 3. Peter Minarech (SVK),
BC3 - 1. Matt Berry (GBR), 2. Adam Peška (CZE), 3. Karl Parrish (GBR),
BC4 - 1. Davor Komar (CRO), 2. Samuel Andrejčík (SVK), 3. Jan Bajtek (CZE).
 

Poradie krajín:

1. Česká republika (CZE) - (1-2-2),
2. Slovensko (SVK) - (1-1-1),
3. Veľká Británia (GBR) - (1-0-1),
4. Chorvátsko (CRO) - (1-0-0).
 

O kvalite turnaja vypovedá aj účasť hráčov, ktorí sú vo svetovom bodovaní na popredných priečkach, medzi nimi Samuel Andrejčík SVK BC4 (2), Róbert Mezík, SVK BC2 (11), Róbert Ďurkovič SVK BC4 (15) a Kateřina Cuřínová CZE BC1 (19). Turnaja sa zúčastnili aj zlatí paralympijskí víťazi z Ria de Janeiro Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Róbert Ďurkovič.

Tradícia kvalitného, medzinárodného turnaja v našom regióne úspešne pokračuje. Medzinárodný turnaj v boccii na Slovensku sa dostáva do povedomia nielen v okolitých štátoch, ale aj v širšom okolí. Hoci je slovenská reprezentácia vo svetovej boccii veľmi úspešná, k hre s kvalitnými, zahraničnými hráčmi sa ostatná väčšina slovenských hráčov boccie nedostane. Pre mnohých športovcov boccie, je možnosť zahrať si aj s inými hráčmi, ako sú bežne zvyknutí v súťažiach na národnej úrovni, cennou a dôležitou skúsenosťou.

Medzinárodný turnaj pozostával so zápasov v základných skupinách a následných vyraďovacích, finálových zápasov. Športová hala, prepojená s hotelom je prístupná a prijateľne bezbariérová. Hralo sa na siedmich kurtoch s povrchom palubovka - plávajúca podlaha. Ubytovanie účastníkov a organizátorov bolo zabezpečené v Alexandra Wellness Hoteli, v hoteli Sorea Máj a Sorea Ďumbier v Liptovskom Jáne (všetko v dosahu do 400 m od športovej haly).

Od utorka večera 13.06 do 18.06.2017 akcia následne pokračovala športovo-rekondičným pobytom „Boccia holiday“ počas ktorého sa pre zostávajúcich aj nových účastníkov uskutočnili spoločné tréningy, neformálne stretnutia, športové sústredenie, wellness, rehabilitácia, výlety do okolia, kultúrny, spoločenský a sociálny program.

Rozhodcovia:

Martina Kinčešová – hlavný rozhodca; Lukáš Herel, Partik Sipos, Matúš Grega, Jozef Fejerčák, Ľubomír Svat, Mária Lenártová, Katarína Králová, Katarína Uhrová, Ľudmila Andrejčíková, Ľubomír Kondela, Vladimíra Balcová, Joel Komar (CRO), Róbert Křivan (CZE), Nikola Strakošová (CZE).

Časomerači:

Drahomír Ištván, Anna Tóthova, Božena Mašľarová, Kristína Kocúrová, Patrik Halický, Andrea Klimeková, Markus Kover, Lucia Mochňacká, Monika Piskoríková, Jana Lysáková, Anna Mihová, Richard Varga

Usporiadateľ:

Riaditeľ turnaja: Boris Klohna
Technický riaditeľ turnaja: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán
Ozvučenie: Jozef Sirotňák
Moderovanie: Michal Hudák

Grafický dizajn:

PICTUS grafické štúdio, Prešov - PaedDr. Anna Mačová

Hlavný podporovateľ:

Visegrad Fund, v programe Small Grants, (www.visegradfund.org

Zahraničný partneri projektu:

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, Česká Republika
FODISZ - Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége, Maďarsko
PROMETEUS - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół, Poľsko

Sponzori a partneri podujatia:

 • Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
 • Nadácia HB Reavis
 • IMA – Ideálna mládežnícka aktivita
 • Mesto Liptovský Mikuláš
 • Agro Fruit, s. r. o.
 • Red Bull Slovakia
 • Pictus – grafické štúdio

Kontakt:

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím (športový klub)
Karpatská 18, 080 01 Prešov, Slovakia
www.zompresov.sk
zompresov@zompresov.sk
Tel.: ++421517701499, ++421908487603, ++421904596079From 10 to 13 June 2017, third annual National and International Individuals Boccia Tournament – Boccia Tatra Cup (BTC) – was held in the sports hall of the Alexandra Wellness Hotel (www.alexandrawellnesshotel.sk) in Liptovský Ján. Boccia is a paralympic indoor sport based on the principle of throwing balls at central target (jack), similar to pétanque or curling. The main host of the tournament was ZOM Prešov – Civil Association of People with Disabilities (www.zompresov.sk).

The national part of the BTC tournament – Slovak Individual Boccia Championships, which took place on Saturday 10 June 2017, was part of the tournament series for registered boccia players, which is regularly organized on all-Slovak level in collaboration with the Slovak Sports Association for the Disabled. Participants were boccia players of individual categories BC1, BC2, BC3 and BC4 based on their Slovak boccia ranking. Tournament results and placements of athletes counted towards the overall Slovak classification.

Winners of the Slovak Championships:

BC1 – 1. Tomáš Král, 2. Jakub Nagy, 3. Lukáš Baláži,
BC2 - 1. Peter Minarech, 2. Peter Novota, 3. Róbert Mezík,
BC3 - 1. Boris Klohna, 2. Ľuba Škvarnová, 3. Michal Tižo,
BC4 - 1. Michaela Balcová, 2. Martin Strehársky, 3. Róbert Ďurkovič

International BTC tournament was a friendly, non-ranking tournament, yet of high quality and prestigious. Participant were the best domestic and foreign athletes. This year’s tournament hosted 50 players from seven countries: Slovakia (15), Czechia (10), Hungary (10) United Kingdom (6), Croatia (3), Poland (4), Ukraine (2). The tournament hosted players of all categories of individual players ranging from BC1 to BC4.

Medal winners:

BC1 - 1. Kateřina Čuřínová (CZE), 2. Katinka Langauer (HUN), 3. Aneta Pokorná (CZE),
BC2 - 1. Róbert Mezík (SVK), 2. Michal Kořínek (CZE), 3. Peter Minarech (SVK),
BC3 - 1. Matt Berry (GBR), 2. Adam Peška (CZE), 3. Karl Parrish (GBR),
BC4 - 1. Davor Komar (CRO), 2. Samuel Andrejčík (SVK), 3. Jan Bajtek (CZE).

Country ranking:

1. Czechia (CZE) - (1-2-2),
2. Slovakia (SVK) - (1-1-1),
3. United Kingdom (GBR) - (1-0-1),
4. Croatia (CRO) - (1-0-0).

The quality of the tournament is guaranteed by participation of top players in the world rankings, including Samuel Andrejčík SVK BC4 (2), Róbert Mezík, SVK BC2 (11), Róbert Ďurkovič SVK BC4 (15) and Kateřina Cuřínová CZE BC1 (19). Tournament also hosted gold medal winners from Summer Paralympic Games in Rio de Janeiro Samuel Andrejčík, Michaela Balcová and Róbert Ďurkovič.

Successful tradition of the high-quality international tournament held in our region goes on. The Slovak international boccia tournament is becoming more popular both in neighboring countries and wider region. Although Slovak national boccia team has been very successful, other Slovak players do not have the chance to challenge strong foreign players. For many boccia players, the opportunity to play against someone else than their usual opponents from national tournaments is a rewarding and relevant experience.

The international tournament consisted of matches in the round robin stage and subsequent play offs. The sports hall is accessible and sufficiently adapted to the needs of disabled athletes. The tournament was held at seven courts with floating wood tile surface. Accommodation for participants and organizers was provided at Alexandra Wellness Hotel, Sorea Máj Hotel and Sorea Ďumbier Hotel in Liptovský Ján (all within the reach of 400 m from the sports hall.)
From Tuesday evening of 13 June to 18 June 2016, the event segued into a sports and regeneration stay “Boccia holiday” with joint training sessions, informal meetings, sports camp, wellness, rehabilitation, field trips and cultural and social events for both previously-competing athletes and new-coming participants.

Referees:

Martina Kinčešová – main referee; Lukáš Herel, Partik Sipos, Matúš Grega, Jozef Fejerčák, Ľubomír Svat, Mária Lenártová, Katarína Králová, Katarína Uhrová, Ľudmila Andrejčíková, Ľubomír Kondela, Vladimíra Balcová, Joel Komar (CRO), Róbert Křivan (CZE), Nikola Strakošová (CZE).

Time keepers:

Drahomír Ištván, Anna Tóthova, Božena Mašľarová, Kristína Kocúrová, Patrik Halický, Andrea Klimeková, Markus Kover, Lucia Mochňacká, Monika Piskoríková, Jana Lysáková, Anna Mihová, Richard Varga

Organizer:

Head of the Tournament: Boris Klohna
Technical manager of the Tournament: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán
Sound: Jozef Sirotňák
Event host: Michal Hudák

Graphic design of press materials:

PICTUS Graphic Studio, Prešov – PaedDr. Anna Mačová

Main partner:

Visegrad Fund, through the Small Grants program (www.visegradfund.org)

International partners of the project:

Sponsors and partners of the event:

 • Slovak Sports Association for the Disabled 
 • HB Reavis Foundation
 • IMA – Ideálna mládežnícka aktivita
 • Town of Liptovský Mikuláš
 • Agro Fruit, s.r.o.
 • Red Bull Slovakia
 • Pictus – Graphic Studio

Contact:

ZOM Prešov – Civil Association of People with Disabilities (Athletic Club)
Karpatská 18, 080 01 Prešov, Slovakia
www.zompresov.sk
zompresov@zompresov.sk
Tel.: +421517701499, +421908487603, +421904596079
 

Súbory na stiahnutie

Galéria