Boccia Tatra Cup 2016

Boccia Tatra Cup 2016

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím usporiada v dňoch 25.-27.06.2016 v športovej hale pri Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne národný, rankingový a medzinárodný, priateľský turnaj v paralympijskom športe boccia pod názvom „Boccia Tatra Cup“.

Jedná sa o významné medzinárodné podujatie pre športovcov s ťažkým telesným postihnutím organizované na Slovensku. Zúčastnia sa ho národne klasifikovaní hráči z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Veľkej Británie, Ukrajiny a Slovenska, prípadne aj z ďalších európskych krajín.

Cieľom podujatia je prezentácia nových talentov, výmena skúseností, vzájomné spoznávanie sa, porovnanie výkonnosti, ako aj príprava na ďalšie, vrcholné európske a svetové podujatia. Súčasťou tejto aktivity je aj ponuka a možnosť účasti na športovo-rekondičnom pobyte „Boccia holiday“. Tento 7-dňový pobyt s polpenziou sa bude následne konať v termíne 27.06-03.07.2016, tiež v Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne, a v rámci jeho programu sa uskutočnia spoločné tréningy, neformálne stretnutia, športové sústredenie, wellness, rehabilitácia, výlety do okolia, kultúrny a spoločenský program.

Tešíme sa na Vás! - Tím ZOM PrešovZOM Prešov - an NGO of people with physical disabilities is organizing on 25. - 27.6. 2016 the national and also international ranking friendly tournament in a Paralympic discipline Boccia, called "The Boccia Tatra Cup", in the sport indoor arena near Alexandra Wellness Hotel in Liptovský Ján.

It is an important international event for athletes with severe physical disability organized in Slovakia. The participants will be nationally qualified players from Czech Republic, Hungary, Poland, Croatia, Great Britain, Ukraine and Slovakia, and possibly also from other European countries.

The aim of the event is to offer an opportunity for the presentation of new talents, exchange of experiences, getting to know each other, performance comparison as well as the preparation for other European and world top events. A part of this event is also an offer and opportunity to take part on a sport/recreational stay called "The Boccia Holiday". This 7 days long half board stay will be in the days of 27.6. - 3.7. 2016 also in Alexandra Wellness Hotel in Liptovský Ján and joint training, informal meetings, sport educational meetings, wellness, physiotherapy, trips to the vicinity, cultural and social events will be included.

You are kindly invited and we are looking for your participation! Team ZOM Prešov.

 

Súbory na stiahnutie

Galéria