Boccia – šport pre všetkých

Boccia – šport pre všetkých

Projekt „Boccia – šport pre všetkých“ bol určený pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Prostredníctvom paralympijského športu boccia motivujeme mladých ľudí k sebarealizácii a vykonávame sociálnu rehabilitáciu. Prezentujeme bocciu, organizujeme turnaje, podujatia, a pravidelné tréningy. Cieľovou skupinou sú ľudia s postihnutím, obyvatelia mesta Prešov.

Zorganizovali sme viacero športovo-spoločenských podujatí (Boccia turnaj v Barličke; Boccia Duel Max; Boccia Open; Mládežnícky turnaj Gaštankové zápolenie na ZŠ Prostějovská Prešov; Mikulášsky turnaj tímov v Centre sociálnych služieb na Volgogradskej ul. v Prešove).

Pravidelne sme v rámci Tréningového centra v priestoroch na Masarykovej 20 v Prešove trénovali, prezentovali bocciu, motivovali mladých ľudí s postihnutím k zapojeniu sa. Každý týždeň sme sa stretávali aj so žiakmi na ZŠ Prostějovská v Prešove, spoločne trénovali, podporovali ich v úsilí sebarealizovať sa v športe. Výstupom bol Mládežnícky turnaj na ZŠ Prostějovská, ktorý sme spoločne pripravili.

Ďalšími aktivitami projektu boli výjazd na Majstrovstvá Slovenska v boccii jednotlivcov, ktoré sa konali v Nitre. V rámci projektu sme individuálne pracovali s cieľovou skupinou, vyhľadávali nových záujemcov (hráčov, rozhodcov i dobrovoľníkov). Vysvetľovali sme, motivovali, zapájali, ponúkali sebarealizáciu jednak v rámci samotného športovania, ako aj v rámci príprav a organizácie podujatí. V rámci potreby sme tiež poskytli sociálne a pracovné poradenstvo, sprostredkovali ďalšie dôležité kontakty, poskytli rady a odporúčania.

Do projektu sa zapojilo:

  • 25 účastníkov (detí s ťažkým telesným postihnutím, učiteľky, asistentky, rodičia) vrámci aktivít „Tréningy na ZŠ Prostějovská“ a „Mládežnícky turnaj Gaštankové zápolenie“.
  • 40 účastníkov v rámci aktivity „Boccia Duel Max“
  • 25 účastníkov v rámci aktivity „Boccia Open“
  • 35 účastníkov „Mikulášsky turnaj tímov“ v CSS Volgogradská Prešov (5. 12. 2018)
  • 8 hráčov priemerne sa pravidelne, 2x týždenne, stretávalo na tréningoch a motivačných stretnutiach v Tréningovom centre na Masarykovej 20 v Prešove
  • 7 ľudí sa zúčastnilo výjazdu na M-SR v boccii v Nitre.
Finančnú dotáciu Mesta Prešov sme využili na pokrytie časti nákladov za účasť na Majstrovstvách Slovenska v Nitre. Podujatia sa zúčastnili športovci s ŤZP, asistenti a rozhodcovia. Ďalšími nákladmi bol športový materiál a PC technika (administrácia projektu, časomiera pri turnajoch).

Ďakujeme Mestu Prešov za podporu nášho projektu zameraného na sociálnu rehabilitáciu mladých ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Prostredníctvom projektu sme motivovali ľudí s postihnutím, objavil nových nadšencov, športovcov i dobrovoľníkov. (mg)

Projekt podporilo Mesto Prešov sumou 910 EUR.

Súbory na stiahnutie