Slováci uspeli v medzinárodnom boccia turnaji

Slováci uspeli v medzinárodnom boccia turnaji

V dňoch 30. a 31. mája 2014, sa v poľskom meste Konopiska pri Czestochowej konal III. Medzinárodný integračný boccia turnaj pod názvom Prometeus Cup 2014. Stretlo sa tu 120 športovcov so zdravotným postihnutím z Poľska, Ukrajiny, Chorvátska aj zo Slovenska. A práve Slováci si, spomedzi zahraničných účastníkov, odniesli najviac trofejí.

Na turnaji Prometeus Cup 2014 sa zo Slovenska zúčastnili až 3 boccia kluby. Najpočetnejšiu skupinu, 10 hráčov a 4-členný sprievod, tvorilo družstvo Boccia ZOM Prešov. Prešovský klub mal svojich hráčov v kategóriách BC3 (hráči používajú rampu a pomoc športového asistenta), BC4 a v integrovanej kategórii, kde hrali trojčlenné tímy bez ohľadu na ich klasifikáciu, teda aj hráči bez postihnutia. A uspeli. Ich interovaný tím (Matúš Grega – kapitán, Jana Lysáková a Rastislav Kurilák) získal bronz. Hráč kategórie BC4 Marián Klimčo si vybojoval taktiež bronzovú medailu, a hráč BC3 Boris Klohna s asistentom Michalom Kallom sa umiestnili na 1. mieste. Striebornú medailu v kategórii BC3 získal pre Slovensko Michal Tižo, z klubu OMD Farfalletta Žilina.

Športový klub Boccia ZOM Prešov funguje ešte len 9 mesiacov, no doteraz sa jeho hráčom podarilo získať na slovenských oficiálnych bodovaných turnajoch už 5 medailí. Čerstvé 3 pódiové umiestnenia v Poľsku sú ich prvým medzinárodným úspechom. Je potrebné dodať, že boccisti z Prešova ešte nikdy neodišli zo žiadneho turnaja bez medaily. Cieľom klubu je popularizovať hru boccia a vychovať pre Slovensko víťaza niektorej z budúcich svetových Paralympiád.

Aktivity športového klubu Boccia ZOM Prešov sú finančne náročné. Ich úspechy bolo možné dosiahnuť iba vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.. Taktiež vďaka programu Občianska voľba Pivovaru Šariš, ktorý realizuje spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. za pomoci Komunitnej nadácie Veľký Šariš a Nadácii pre deti Slovenska v rámci programu ZP Dôvera. Vďaka patrí aj vedeniu PKO Prešov, riaditeľovi Emilovi Chlapečekovi a Janke Imrichovej za poskytovanie priestorov na tréningy aj za ďalšiu podporu. Zoznam všetkých sponzorov uvádzame na konci správy.

Najbližšou hromadnou akciou v Prešove bude Boccia Open 2014. Pôjde o otvorený boccia turnaj pre každého, bez rozdielu veku, pohlavia, či zdravotného stavu. Bude sa konať vo štvrtok, 17. júla 2014, v tréningových bezbariérových priestoroch kultúrneho strediska PKO Šváby. Organizátori pozývajú k účasti širokú verejnosť. Príďte aj vy. Zahrať si, alebo povzbudzovať. (rs)

PODPOROVATELIA:

Karpatská nadácia
U.S.Steel Košice
Komunitná nadácia Veľký Šariš
Občianska voľba Pivovaru Šariš
Nadácia pre deti Slovenska
Zdravotná poisťovňa Dôvera
PKO Prešov
Pictus grafické štúdio Prešov

Galéria