Boccia Tatra Cup 2017

Boccia Tatra Cup 2017

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím a športový klub usporiada v dňoch 10.6.2017 národný turnaj Majstrovstvá Slovenskej republiky a následne 11.-13.6.2017 medzinárodný, priateľský turnaj v paralympijskom športe boccia pod názvom „Boccia Tatra Cup“, v športovej hale pri Alexandra Wellness Hoteli v Liptovskom Jáne.

Jedná sa o významné medzinárodné podujatie pre športovcov s ťažkým telesným postihnutím organizované na Slovensku. Zúčastnia sa ho národne klasifikovaní hráči z Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Veľkej Británie, Ukrajiny a Slovenska, prípadne aj z ďalších európskych krajín.Cieľom podujatia je prezentácia nových talentov, výmena skúseností, vzájomné spoznávanie sa, porovnanie výkonnosti, ako aj príprava na ďalšie, vrcholné európske a svetové podujatia. Termín prihlásenia je do 14.4.2017.

Tešíme sa na Vás! - Tím ZOM PrešovZOM Prešov - an NGO of people with physical disabilities and sports club is organizing on 10.6.2017 the Slovak National Championschip and also 11.-13.6.2017 International friendly tournament in a Paralympic discipline Boccia, called "The Boccia Tatra Cup", in the sport indoor arena near Alexandra Wellness Hotel ( www.awhotel.sk ) in Liptovský Ján.

It is an important international event for athletes with severe physical disability organized in Slovakia. The participants will be nationally qualified players from Czech Republic, Hungary, Poland, Croatia, Great Britain, Ukraine and Slovakia, and possibly also from other European countries.

The aim of the event is to offer an opportunity for the presentation of new talents, exchange of experiences, getting to know each other, performance comparison as well as the preparation for other European and world top events.

NEW deadline is 14.5.2017.

You are kindly invited and we are looking for your participation! Team ZOM Prešov.

Súbory na stiahnutie

Galéria