Výstava - Chcem, aby ste ma videli

Výstava - Chcem, aby ste ma videli

Dňa 21. januára 2014 sa v priestoroch Galérie Abilympiáda v Prešove uskutočnila vernisáž k výstave fotografií s názvom „Chcem, aby ste ma videli“. Autori fotografií boli žiaci so zdravotným znevýhodnením – členovia fotografického krúžku pri Spojenej škole internátnej na Masarykovej ulici 11175/20 C v Prešove.

Výstava prebiehala od 22. januára do konca mesiaca február 2014. Návštevníci mohli obdivovať fotografie zo života týchto žiakov v témach: „Nechajte ma vzdelávať sa...“ , „Neotáčaj sa mi chrbtom, mesto...“, „Spoznaj sám seba“. Výstava bola realizovaná ako výstup rozvojového projektu MŠ SR „Žiaci so zdravotným postihnutím 2013.