Výstava „13. KOMNATA – MÔJ SEN“ na tému „ČÍM BUDEM“

Výstava „13. KOMNATA – MÔJ SEN“ na tému  „ČÍM BUDEM“

Tak ako každý rok, tak teraz, bola v stredu, 25. mája 2016, v Galérii Abilympiáda slávnostne otvorená vernisáž s názvom ,,13. Komnata – Môj sen“. Vernisáž, a na ňu nadväzujúca výstava prezentuje výtvarné diela žiakov špeciálnych škôl s mentálnym postihnutím prešovského kraja. Do súťaže sa zapojilo 17 špeciálnych škôl a 1 základná škola so špeciálnymi triedami. Organizátorom súťaže je Spojená škola internátna v Prešove, ktorá sídli v blízkosti Galérie Abilympiáda na Masarykovej ulici v Prešove.

Po slávnostnom otvorení riaditeľkou Spojenej školy internátnej v Prešove, Mgr. Hedvigou Tomášovou, nasledoval kultúrny program, ktorého súčasťou bolo spevácke, recitačné a folklórne vystúpenia žiakov, ktorým potešili a rozveselili návštevníkov galérie. 

Nasledovalo samotné oceňovanie a hodnotenie výtvarných prác, v tomto ročníku na tému „Čím budem.“  A tak sa Galéria rozžiarila krásnymi figurálnymi kompozíciami. Kresbami, maľbami a zaujímavými kolážami žiaci vyjadrili svoj sen, byť kuchárkou, cukrárkou, speváčkou, kaderníčkou, dôchodcom, hasičom, kozmonautom, automechanikom, ošetrovateľom zvierat, či futbalistom. Pri hodnotení výtvarných diel pomáhal  Mgr. Jozef Poník, art.

Výstavu plnú farieb a snov, ktorá bude trvať až do konca augusta, si môžete pozrieť v priestoroch Galérie Abilympiáda na Masarykovej 20.

Všetci ste srdečne vítaní. (RF)

Galéria