Môj Svet - výstava Lucie Vicovej a Jakuba Vica

Môj Svet - výstava Lucie Vicovej a Jakuba Vica

Srdečne Vás pozývame na výstavu malieb a digitálnych malieb prešovských výtvarníkov Lucie Vicovej a Jakuba Vica "Môj svet", ktorá sa uskutoční v dňoch 13.3.–13.6.2019 v priestoroch Galérie Abilympiáda v Prešove.

Autorka Lucia Vicová sa narodila v roku 1967 v Košiciach. K výtvarnému umeniu mala blízko odmalička. Ako dieťa navštevovala ľudovú školu umenia, ale lásku a nadanie k výtvarníctvu získala doma, v rodine. Otec známy karikaturista a mama tiež rada maľovala, šila, plietla a vytvárala moderné oblečenie. Nečudo, že takéto umelecky zamerane rodinné prostredie ju viedlo k štúdiu na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde študovala odbor propagačná grafika. Pracovala v DJZ v Prešove ako návrhárka kulís a rekvizít. Spolupracovala s divadlom Alexandra Duchnoviča, s divadlom Romathan a pani Šilanovou v Košiciach, vytvárala ilustrácie do novín, k plagátom divadelných hier, rómskej poézii pre redakciu časopisu Romano Lil. Ilustrovala knihu etnografa Jána Lazoríka „Naša stará dzedzina“, pre lesoochránarske združenie VLK vytvorila viacero plagátov a titulných obalov na knihy.

Teraz svoje umelecké nadanie využíva ako ergoterapeutka v Centre sociálnych služieb v Ličartovciach pri klientoch, s ktorými vyrába rôzne úžitkové predmety, ako drevené hodiny, uvítacie tabuľky, pútače, anjelov, a rôzne sezónne dekorácie. Okrem toho nacvičuje divadelné predstavenia, v ktorých spolu s klientmi účinkuje a vyrába k ním scény. To sú aktivity, ktoré napĺňajú jej umelecký potenciál a ktorými sa rozdáva. Takto svojou umeleckou dušou spríjemňuje život nevyliečiteľne chorým ľuďom.

Lucia Vicová maľuje všetko, čo sa týka prírody. Má romantickú dušu, preto sa rada necháva unášať fantáziou a svojimi pocitmi. Maľuje šťastné stromy, zaľúbencov, trilkujúcich vtáčikov, okaté motýle a sovy, zlaté rybky, ale aj krajiny s morským príbojom, krajiny nostalgické, s jesennými holými vetvami stromov. Ako o nej napísala Mgr. Mária Rešovská, toto všetko sú impulzy, ktoré vysiela o vonkajšom, ale aj o svojom imaginárnom svete. Jej maľby sú inšpirované insitnou tvorbou, lyrizmom, symbolistami, sú úprimné a čisté, bez špekulácie, bez zbytočných detailov, inklinujúce k dekoratívnosti. Používa pestré primárne farby, bez miešania, využívajúc symboliku farieb ako prostriedok na dosiahnutie výrazu.

S jej dielami sme sa mohli stretnúť na kolektívnych výstavách v Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove a v Sabinove, ale aj v Lipanoch, vo Svidníku, v Michalovciach, v Stropkove, v naivnej galérii v Kutnej Hore, kde vystavovala spolu s umelcami celého sveta.

V minulosti sa snažila presadiť skôr úžitkovou tvorbou, ručne vyrábanými a maľovanými šperkami, príveskami z kameňa a dreva, výveskami a dekoráciami, ktoré prezentovala aj tu, v priestoroch našej Galérii Abilympiáda. Ako sama hovorí, umenie je pre ňu všetkým, je to zmysel jej života, napĺňa ju a nevie bez neho žiť.

Autor Jakub Vico, narodený 1. februára 1990, absolvoval Strednú umeleckú školu v Prešove (grafická úprava tlačív, 2005 – 2009 ) a Fakultu humanitných vied na Žilinskej univerzite v obore anglický jazyk a literatúra – občianska náuka (2009 – 2014). Absolvoval pracovno-študijné výjazdy do USA (2011) a Anglicka (2014/2015). Od narodenia až do konca roka 2016 žil v Prešove. Na výstave sa prezentuje kolekciou malieb, vytvorených digitálnou počítačovou technikou, ktorej sa dlhodobo venuje.

Neostáva nám nič iné, len poďakovať zato, že obaja vystavujú v našej Galérii Abilympiáda, a do ich ďalšej práce zaželať veľa tvorivých nápadov a chvíľ, trpezlivosť v náročnej práci a veľa spokojných návštevníkov výstav. (sh)

Súbory na stiahnutie

Galéria