Boccia 2018 – účasť prešovských hráčov na medzinárodných podujatiach