Benefičný festival Koliesko a XX. Celoslovenský ples mládeže s telesným postihnutím