Dodacie podmienky

pre dodanie tovarov a služieb v Internetovej ponuke Galéria Abilympiáda.

 

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ

 

1.1. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Galérie Abilympiáda, ako aj príslušnej Internetovej ponuky, je občianske združenie ZOM Prešov.

 

adresa:            ZOM Prešov, Karpatská 18, 080 01  Prešov

telefón:            051 / 770 14 99

e-mail:             zompresov@zompresov.sk

web:                www.zompresov.sk

 

 

2. PREVÁDZKA

 

2.1. Galéria Abilympiáda je jednou z dvoch chránených dielní, ktorú prevádzkuje ZOM Prešov.

 

adresa:            Galéria Abilympiáda, Masarykova 20, 080 01  Prešov

telefón:            051 / 452 38 05

e-mail:             zompresov@zompresov.sk

web:                www.zompresov.sk

 

 

3. PREDMET

 

3.1. Predmetom týchto dodacích podmienok je dielo, alebo služba, ktorú si záujemca vyberie prostredníctvom Internetovej ponuky na webe prevádzkovateľa – www.zompresov.sk.

 

 

4. DODACIE LEHOTY

 

4.1. Objednané dielo, alebo službu, ak je na sklade, doručí prevádzkovateľ záujemcovi obvykle do 7 dní od prijatia objednávky.

 

4.2. V prípade špeciálnych požiadaviek záujemcu, ako napr. objednávka dodatočnej výroby umeleckých diel u autora, sa dodacia lehota určí individuálne so súhlasom záujemcu.  

 

 

5. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

5.1. Záujemca si môže vybrať z viacerých druhov dopravy. Uvedené ceny sú vrátane balného.

 

Slovenská pošta, a.s.:      cena: 4,- EUR / cena platí pri tovare do 10 kg

Kuriér:                              cena: 5,- EUR / cena platí pri tovare do 10 kg

Osobné prevzatie v galérii: doprava sa neúčtuje a balné sa vypočíta na požiadanie

 

5.2. Cenu zásielky s hmotnosťou nad 10 kg vypočíta prevádzkovateľ individuálne, o čom záujemcu vopred upovedomí a vyžiada si jeho súhlas.

 

5.3. V prípade požiadavky záujemcu na darčekové balenie sa jeho cena určí individuálne.

 

 

6. SPÔSOB PLATBY

 

6.1. Záujemca má viaceré možnosti platby za predmet.

 

Dobierka:        Záujemca uhradí tovar/službu po doručení pri preberaní zásielky.

Hotovosť:        Pri osobnom prevzatí v galérii záujemca uhradí tovar/službu v hotovosti.

 

6.2. Cena diela v Internetovej ponuke sa môže líšiť od jeho ceny v Galérii Abilympiáda.

 

 

7. DODATOK

 

7.1. Fotografie výrobkov a diel sú len ilustračné. Skutočne dodaný predmet môže vykazovať drobné odlišnosti oproti jeho fotografii na webe. Môže to byť spôsobené tým, že existuje viac kusov predmetu toho istého druhu, z ktorých každý je ručne vyrobený originál. Ďalším dôvodom môže byť skreslenie na fotografii spôsobené uhlom záberu (napr. tvar), použitím blesku a svetelnými podmienkami (napr. farba), nastavením vlastností používaného monitora a pod..   

7.2. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo spresnenia alebo zmeny dodacích podmienok, o čom vopred záujemcu upovedomí a vyžiada si jeho súhlas.


 

 

 

V Prešove, 1. júna 2014

 

Boris Klohna,

predseda ZOM Prešov