Dúha - chránená dielňa

Dúha - chránená dielňa
Autor so zdravotným postihnutím
Občianske združenie s názvom Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike založilo chránenú dielňu s názvom Dúha vo vranove nad Topľou.