Székely Peter

Székely Peter
Autor so zdravotným postihnutím

Autor, Peter Székely (nar. 1975), žije a tvorí v Leviciach. Umeleckej činnosti sa venuje od roku 1986. Autor má zdravotné postihnutie.
 

Autor sa venuje paličkovaniu a ako záľubu má aj fotenie. Inšpiruje ho hlavne moderné umenie. Okrem toho športuje (atletika) a hrá šach, v ktorom získal v roku 2008 druhé miesto  v TT Olympiáde.

Autor získal viaceré ocenenia za paličkovanie na slovenskej Abilympiáde – súťažnej prehliadke pracovných zručností ľudí so zdravotným postihnutím. Na foto súťažiach získal v rokoch 2011, 2012 a 2013 cenu nádeje. Za textilnú tvorbu a dekoratívne predmety získal v rokoch 2011 a 2013 tretie miesto.

VÝSTAVY
r. 2010 – Výstava v Bratislave
r. 2013 – Výstava v Leviciach