OZ Barlička

OZ Barlička
Autor so zdravotným postihnutím
Občianske združenie pod názvom OZ Barlička má sídlo v Prešove. Ich klientmi sú mladí ľudia s telesným alebo kombinovaným postihnutím a seniori.