Eštoková Monika

Eštoková Monika
Autor so zdravotným postihnutím
Autorka, Ing. Monika Eštoková (nar. 1963), sa venuje servítkovej technike. Autorka má zdravotné postihnutie. Žije a tvorí v Hlinnom.